Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Ledyta. 

Konstgjorda ledytor ska ge tydlig signal via käppen (genrebild från Skillingaryd),

Tillgänglighetsvandring i Vaggeryds centrum

En gemensam strävan för förbättrad tillgänglighet.

Politiker och representanter från olika föreningar har genomfört en tillgänglighetsvandring i Vaggeryds centrum. Målet var att undersöka och diskutera tillgängligheten för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Under rundan granskades olika aspekter av centrummiljön för att identifiera hinder och förbättringsområden.

På agendan stod bland annat markbeläggningen, kontrastmarkeringar, lutningar, tillgänglighet till betalningssystem, ledstråk, framkomlighet på trottoarer, utformning av uteserveringar, övergångsställen och passager, trottoarbredd, skyltning utanför butiker, rampers tillgänglighet till verksamheter och närhet till parkeringsplatser för personer med rörelsehinder.

Efter rundan kunde deltagarna konstatera att centrumets tillgänglighet var bättre än befarat, men att det fortfarande finns utrymme för förbättringar. Många förbättringar kunde identifieras som möjliga att genomföra med små och enkla medel. Det gemensamma engagemanget förbättrade tillgängligheten och skapade en starkare medvetenhet om behovet av fortsatta åtgärder.

Genom samarbete och en öppen dialog är Vaggeryds centrum på väg att bli ännu mer tillgängligt för alla invånare och besökare

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell