Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
grön.

Hållbar samhällsutveckling, mål 1

Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

Vaggeryds kommun som plats behöver utvecklas på ett sätt som säkerställer att kommande generationer har tillgång till god luft- och vattenkvalitet, fungerande atmosfär, livskraftiga ekosystem, klimatsmart energi, god infrastruktur, mat och social välfärd.

Den byggda miljön har stor betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Detta innebär att vi behöver ha en god och inkluderande bostadsförsörjning och ha beredskap inför olika former av oönskade samt extraordinära händelser.

Samtliga delområden i vår kommun ska vara en del av samhällsutvecklingen.

Framgångsfaktorer för uppföljning

Grön glob.

Miljö och naturresurser

Politiska strategier 2023-2026

  • Tillagningsköken ska prioritera närproducerade och/eller ekologiska livsmedel, och öka över tid.
  • Nya vattentäkter ska tas fram.
  • Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter.
stadsutvckling.

Hållbar tillväxt i hela kommunen

Politiska strategier 2023-2026

  • Planering av mark för bostäder ska öka i kommunens samtliga orter.
  • Strategi för markförvärv av bostäder och verksamhetsmark ska arbetas fram.
  • Produktion av hyresrätter ska öka.
  • Stärka platsvarumärket Vaggeryds kommun.
röd larmklocka.

Beredskap mot oönskade händelser

Politiska strategier 2023-2026

  • Att vi vill och väljer att samverka med invånare, civilsamhället och myndigheter i att bygga tillit och förtroende, vilket kan ske genom dialoger och kunskapsutbyte där vi är nyfikna på hur andra löser utmaningar.
  • Att varje delområde ska ha en samlad trygghetspunkt.
  • Fortsatta förutsättningar för en flexibel och effektiv deltidsstyrka inom räddningstjänsten.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Christin Henryd