Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Webbhead näringsliv, utbildning och sysselsättning.

Näringsliv, utbildning och sysselsättning, mål 2

Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet

Ett gott företagsklimat, en varierad arbetsmarknad och ett lärande med hög kvalitet leder till ökat företagande, fler arbetstillfällen i vår kommun och inga invånare i utanförskap och fattigdom.

Detta innebär en hög grad av egenförsörjning och en positiv utveckling av antal och typ av arbetstillfällen samt en bra kompetensförsörjning och ett livslångt lärande.

Det ska finnas goda möjligheter att utbilda sig, arbeta och driva företag för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun.

Framgångsfaktorer för uppföljning

människor med hjul.

Näringsliv och arbetsmarknad

Politiska strategier 2023-2026

  • Samarbetet med det lokala näringslivet är viktigt för fortsatt utveckling och stabil sysselsättning.
  • Förutsättningar ska skapas för fler arbetstillfällen inom olika näringsgrenar som tjänsteföretag och tillverkande industri. Besöksnäringen och de gröna näringarna har ytterligare utvecklingspotential och ska stimuleras.
  • Planering av framtida områden för industri och kommunikationer är viktig. Kommunen måste säkerställa en markreserv.
bok.

Lärande och utbildning

Politiska strategier 2023-2026

  • Elever ska mötas av höga förväntningar, kunskapsfokus och arbetsro i en god arbetsmiljö, för såväl elever som personal.
  • Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte.)
  • Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning.
Kugge i hand.

Försörjning

Politiska strategier 2023-2026

  • Insatserna för arbetslösa ska öka med såväl nuvarande insatser som förbättrad språkundervisning.
  • Möjligheterna för invånares fortbildning- och vidareutbildning ska förbättras.
  • Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Christin Henryd