Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga




Webbhead folkhälsa, kultur och fritid.

Folkhälsa, kultur och fritid, mål 3

Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa

En hög kunskaps och bildningsnivå samt ett varierat utbud och platser för fritids och kulturaktiviteter för alla är en förutsättning för en jämlik hälsa hos våra invånare. För att en jämlik hälsa ska uppnås behövs goda levnadsvillkor och levnadsvanor och en jämlik och förebyggande hälso- och sjukvård.

Det ska vara ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun, i alla åldrar, och folkhälsan ska vara god.

Framgångsfaktorer för uppföljning

Folkhälsa.

Folkhälsa

Politiska strategier 2023-2026

 • Hälsocenterverksamhet ska utvecklas i samarbete med föreningslivet.
 • Det förebyggande-tidiga-främjande arbetet ska utvecklas inom alla verksamheter.
 • Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas.
 • Arenor, både inne och ute, för fysiska aktiviteter ska ingå i samhällsplaneringen.
Hälso/ sjukvård/ omsorg

Hälso- och sjukvård samt omsorg

Politiska strategier 2023-2026

 • Det förebyggande arbetet ska utvecklas mot psykisk och annan ohälsa, särskilt bland barn och unga.
 • Demensvården ska stärkas.
 • Ett säbo 2.0/vård&omsorgs-boende ska planeras för Vaggeryd.
Kultur, fritid och friluftsutbud

Kultur, fritid och friluftsutbud

Politiska strategier 2023-2026

 • Kommunen ska gå med i fritidsbanken. Möjliggöra verksamhet för motorburen ungdom.
 • Medel för verksamhetsutvecklare för att stödja föreningar ska ges.
 • Öppettiderna för simhallar, bibliotek och ungdomsgårdar ska förbättras.
 • Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?




Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Christin Henryd