Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
röd.

Attraktivitet, tillgänglighet, demokrati och trygghet, mål 4

Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

Öppenhet och tolerans skapar trygghet och är en förutsättning för att människor ska kunna vara en del av samhället. Delaktighet och medskapande gör platsen inkluderande och attraktiv för alla.

Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, ålder samt etnisk, kulturell och socioekonomisk bakgrund.

Alla invånare är en resurs och en del i att utveckla Vaggeryds kommun

Platsen ska vara attraktiv och trygg för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun och invånare i alla åldrar ska kunna vara stolta ambassadörer över sin hemkommun samt känna delaktighet i kommunens utveckling.

Framgångsfaktorer för uppföljning

Demokrati

Demokrati

Politiska strategier 2023-2026

 • Genom medborgardialoger och ökad delaktighet arbeta för att öka valdeltagandet bland förstagångs-väljare och i samtliga valdistrikt i Vaggeryds kommun.
 • Genom våra mötesplatser och plattformar kommunicera och uppmärksamma demokrati och säkerställa att medborgare får svar och möjlighet att lämna synpunkter och förslag.
 • Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.
Trygghet

Trygghet

Politiska strategier 2023-2026

 • Centrummiljöerna ska utvecklas till trygga mötesplatser genom goda miljöer och ökad vuxennärvaro.
 • Öka tryggheten i kommunen genom samverkan över förvaltningsgränser och tillsammans med näringsliv och civilsamhället.
 • Tryggheten genom hela livet ska utvecklas.
 • Arbeta för ökad polisnärvaro.
Tillgänglighet

Tillgänglighet

Politiska strategier 2023-2026

 • Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.
 • Stödja invånare i den digitala utvecklingen för att motverka digitalt utanförskap.
 • En tillgänglighetspolicy ska tas fram.
 • Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Christin Henryd