Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Barnkonventionen

En av de senaste lagarna som funnits länge men sedan 1 januari 2020 antagits som lag för Sverige är FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas. Den innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

  • §2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • §3 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • §6 Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • §12 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den
    respekterad.
alla mål
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Christin Henryd