Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Coronaviruset och covid-19

Håll hjärtat varmt, huvudet kallt och händerna rena. På den här sidan hittar du samlad och aktuell information från Vaggeryds kommun.

Vi följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Nyheter om coronaviruset från Vaggeryds kommun

På myndigheternas webbplatser hittar du bekräftad och aktuell information

Frågor om coronaviruset? Ring 113 13

Har du frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Misstänker du att du är smittad av coronavirus? Kontakta 1177.se

 

Folkhälsomyndigheten - information och svar på frågor

 

Krisinformation - information från myndigheter

På Krisinformation.se hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset corona, smittspridning och hanteringen av utbrottet:Personer som har rest i utsatta områden eller har träffat någon som har rest i dessa områden och uppvisar symptom ska kontakta sjukvården genom att kontakta 1177.se (Vårdguiden).Har du frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids (källa 1177.se):

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk. Stanna hemma i två dagar efter att du har blivit frisk.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

För vårdnadshavare, löpande information och frågor och svar

Löpande information om från skolorna hittar du här:


För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns frågor och svar samlade:

Frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns frågor och svar här:

Information om aktiviteter, simhallar och bibliotek

Simhallarna

Vi har tillsvidare öppet på våra ordinarie tider för våra simhallar i Vaggeryd och Skillingaryd. Läs mer på respektiv

Biblioteken

Hoks och Hagshults bibliotek är stängda tills vidare på grund av smittspridningsskäl. På bibliotekens webbplats hittar du information om öppettider och inställda evenemang.

Information för företagare

Stödåtgärder till näringslivet

Det nuvarande läget med nya coronaviruset påverkar näringslivet i Vaggeryds kommun. Därför har kommunen nu infört ett antal åtgärder för att stötta företag och företagare där det finns behov. I första läget handlar det om stöd för att stärka företagens likviditet.

Åtgärdspaketet handlar om att ge möjlighet för företagarna att fungera långsiktigt, trots tuffa utmaningar orsakade av coronaviruset.

 

Region Jönköpings län

På Region Jönköpings Läns hemsida finns samlad information om hur olika organisationer kan stötta företag i den nuvarande situationen:

Almi

Samlad information från Almi med anledning av coronaviruset

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Svenskt näringsliv

Information om corona/covid-19 till dig som företagare från Svenskt näringsliv.

Företagarna

Företagarnas artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Regeringen

För att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19 har flera ekonomiska åtgärder vidtagits.

Så arbetar kommunen - ledning och samverkan

Vaggeryds kommun har bildat en lokal ISF (inriktnings- och samordningsfunktion) och deltar även i länets ISF. Arbete pågår i grupperna samtidigt som samtliga kommunens förvaltningar arbetar med att planera för att säkerställa fortsatt verksamhet.

Vaggeryds kommun har måndagen den 16 mars aktiverat kommunens ledningsgrupp som krisledningsgrupp med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Krisledningsgruppen fattar övergripande beslut och samordnar kommunikationen kring coronaviruset och covid-19.

En arbetsgrupp i form av en krisledningsstab har också tillsatts. Stabens uppdrag är stödja krisledningsgruppen med underlag för beslutsfattande.

Samverkan sker också med olika verksamheter runt om i länet genom F-samverkan.

Besöka kommunens verksamheter

Från och med måndag den 23 mars råder besöksförbud på kommunens särskilda boenden inklusive korttidsboenden. Beslutet är en ren försiktighetsåtgärd med anledning av samhällsutvecklingen av det nya coronaviruset covid-19. Besöksförbudet gäller tills vidare men kommer att omprövas regelbundet.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det mycket hög risk för samhällspridning i Sverige av coronaviruset covid-19. Med anledning av de rekommendationerna har Vaggeryds kommun beslutat att införa besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen inklusive gruppbostäder för personer med LSS-beslut.

Evenemang och arrangemang

Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Beslutet träder i kraft på söndag den 29 mars.

Beslutet innebär att förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som gäller sedan den 12 mars, ändras så att det omfattar sammankomster eller tillställningar med fler än 50 deltagare, till skillnad från tidigare 500 deltagare. Beslutet träder i kraft på söndag den 29 mars.

Som vid tidigare beslut är det ingen allmän rekommendation, utan ett skarpt beslut av regeringen. Förbudet är straffsanktionerat. Den som ändå anordnar en sådan sammankomst eller tillställning riskerar böter eller fängelse upp till sex månader. Polisen kan också upplösa en sammankomst som strider mot förordningen.


Vaggeryds kommun som arrangör agerar enligt regeringsbeslutet och följer händelseutvecklingen.

Information och rådgivning från andra myndigheter

Frågor om coronaviruset? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Misstänker du att du är smittad av coronavirus? Ring 1177

Om du rest i utsatta områden eller träffat någon som har rest i dessa områden och uppvisar symptom ska du kontakta sjukvården genom att ringa till 1177 (Vårdguiden).

Folkhälsomyndigheten - information och svar på frågor

Krisinformation - information från myndigheter

På Krisinformation.se hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset corona, smittspridning och hanteringen av utbrottet:

 

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Information för dig som arbetar i våra verksamheter

Om du arbetar i någon av våra verksamheter finns information på Intranätet. Där finns riktlinjer när det gäller vårt ansvar som arbetsgivare vid en pandemi och vad som gäller dig som anställd om du tror du drabbats av smitta.

Information in english

The City of Vaggeryd pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden.

The Public Health Agency of Sweden has collected frequently asked questions about symptoms of the virus and how it’s spreading from one person to the next.

If you have questions about symptoms you may have, please call the Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

Information på andra språk

Dari

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی دlänk till annan webbplats

از تماس نزدیک با افراد مریض پرهیز نمایید. بدین ترتیب از خود و دیگران در برابر مریضی محافظت می کنید. ما در اینجا مشوره ها و راهنمایی های مختلف را در مورد چگونگی جلوگیری از انتشار عفونت، ارائه می کنیم.

Farsi

از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪlänk till annan webbplats

از ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را از اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯿﻢ:

Finska

Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltälänk till annan webbplats

Vältä läheistä kontaktia sairaiden ihmisten kanssa. Siten suojelet itseäsi ja muita sairastumiselta. Tässä lisää neuvoja tartunnan välttämiseksi.

Franska

Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du viruslänk till annan webbplats

Évitez tout contact étroit avec des personnes malades. De cette manière, vous vous protégez et protégez les autres. Comment éviter d’être infecté-e ?

Kinesiska

保护自己及他人不受病毒的侵害länk till annan webbplats

避免与患者近距离接触。免得自己及他人生病。在这里提供你几点避免感染的建议。

Pashto

د ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫlänk till annan webbplats

د ﻧﺎروﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﮋدی ﺗﻤﺎس ﻣﮫ ﻧﯿﺴﮫ. ﭘﮫ دی ﺗﻮګﮫ ﺑﮫ ﺗﮫ ھﻢ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن د ﻧﺎروﻏۍ ﻧﮫ ﺑﭻ ﮐﻮی. د دی ﻟﭙﺎره ﭼﮫ ﺗﮫ ھﻢ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن د ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮫ ﺑﭻ ﮐړی، ﻣﻮﻧږ ﻧﻮری ﻣﺸﻮری ورﮐﻮو.

Polska

Chroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenialänk till annan webbplats

Unikaj bliskiego kontaktu z chorymi. W ten sposób chronisz przed zachorowaniem siebie i innych. Tutaj przekazujemy więcej porad, jak unikać zarażenia.

Somaliska

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafolänk till annan webbplats

Iska ilaali u dhawaanshaha dad xanuusanaya. Markaasi waxaad naftaada iyo dadka kaleba ka ilaalinaysaa in la xanuusado. Halkan waxaanu kugu siinaynaa talo-bixin ku saabsan sida aad isaga ilaalin karto in cudur kugu faafo.

 

Spanska

Protégete y protege a las demás personas de la propagación de la infecciónlänk till annan webbplats

Evita el contacto cercano con personas enfermas. De este modo te proteges a ti mismo y a los demás. Aquí te ofrecemos más consejos sobre cómo evitar la infección.

Tigrinja

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸልlänk till annan webbplats

ካብ ጥቓ ዝሓመሙ ሰባት ምዃን ተቖጠብ። ከምኡ ምስትገብር ንባዕልኻን ንኻልኦትን ከይትሓሙ ትኸላኸል ኣለኻ ማለት’ዩ። ካብ ሕማም ለበዳ ብኸመይ ከምትቚጠብ ኣብ’ዚ ታሕቲ ብዙሓት ምዕዶታት ተመልኪቶም ኣለዉ።

Tyska

Schützen Sie sich und andere vor einer Infektionlänk till annan webbplats

Vermeiden Sie den direkten Kontakt zu erkrankten Menschen. So schützen Sie sich und andere davor, krank zu werden. Im Folgenden geben wir Ihnen weitere Ratschläge zur Infektionsprophylaxe.

Utskrivbart nyhetsbrev

Varje vecka publicerar vi ett nyhetsbrev som är en sammanfattning av de nyheter som publicerats på webbplatsen under veckan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
200327 Nyhetsbrev.pdf 708.4 kB 2020-03-27 13.45
200319 Nyhetsbrev.pdf 577.5 kB 2020-03-20 08.34

Behöver du hjälp – eller vill du hjälpa?

Tillsammans med kyrkorna i Vaggeryds kommun och socialförvaltningen har ett forum skapats för de som behöver hjälp och för de som vill hjälpa till när coronaviruset och covid-19 kan orsaka oro, särskilt bland sårbara grupper.

För dig som söker hjälp

Om du är orolig för att bege dig ut, så finns det människor i vår kommun som kan hjälpa dig med att få hem det du behöver. Inhandlingshjälpen är riktad till de personer som tillhör riskgrupperna.

Numret nedan går till Jennie Skarph som är diakon i Svenska kyrkan i Vaggeryds kommun. Jennie finns där för samtal och stöd.

Jennie Skarph
Telefon: 070-611 58 53
Mail: jennie.skarph@svenskakyrkan.se

För dig som vill hjälpa till

Vill du vara med och ge hjälp? Det kan handla om att köra en matkasse till äldre människor, hämta receptfria läkemedel, eller på annat vis stötta personer i sårbara grupper. Via numret nedan når du Göran Svensson på Vaggeryds kommun som är redo att ta emot dina funderingar.

Göran Svensson
Telefon: 073-229 84 23
Mail: goran.svensson@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-03-27

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision