Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Coronaviruset och covid-19

Håll hjärtat varmt, huvudet kallt och händerna rena. På den här sidan hittar du samlad och aktuell information från Vaggeryds kommun.

Vi följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

På myndigheternas webbplatser hittar du bekräftad och aktuell information

Frågor om coronaviruset? Ring 113 13

Har du frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Misstänker du att du är smittad av coronavirus? Kontakta 1177.se


Folkhälsomyndigheten - information och svar på frågor


Krisinformation - information från myndigheter

På Krisinformation.se hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset corona, smittspridning och hanteringen av utbrottet:Personer som har rest i utsatta områden eller har träffat någon som har rest i dessa områden och uppvisar symptom ska kontakta sjukvården genom att kontakta 1177.se (Vårdguiden).Har du frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Tillgänglig information om pågående smittspridning

Här samlar myndigheten för delaktighet information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning.


Så kommunicerar Vaggeryds kommun om smittspridning

För att värna om enskildas, och våra medarbetares, integritet har Vaggeryds kommun under de senaste veckorna kommunicerat hur många som är smittade och avlidna inom socialförvaltningens verksamhet i ungefärliga tal, till exempel en ”handfull” eller ”några”. Från och med 7 maj redovisar vi även antal.

Från och med tisdag 5 maj 2020 redovisar Region Jönköpings län hur många personer med konstaterad covid-19 som är folkbokförda i respektive kommun i Jönköpings län. Vi har gjort en prövning om dessa uppgifter också kan lämnas ut för vår socialförvaltnings verksamhet och har nu beslutat att det är möjligt utan risk för att patientsekretessen röjs.

Rapporteringen av antalet bekräftat smittade av covid-19 och avlidna personer med bekräftad smitta görs enbart inom socialförvaltningens verksamhetsområde och ges endast på övergripande nivå.

Vi rapporterar inte antal fall av smittade bland anställda, eller hos barn och elever i förskola och skola. Som anställd, barn eller elev behöver man inte berätta om orsaken till sin sjukfrånvaro.

Antalet bekräftat smittade av covid-19 samt antalet bekräftat smittade som avlidit inom socialförvaltningens verksamheter ger en nulägesbild. Från och med 7 maj sammanställer socialförvaltningen siffrorna varje torsdag så länge Vaggeryds kommun rapporterar dessa uppgifter till annan myndighet.

Uppgifterna lämnas efter begäran till press@vaggeryd.se.

På grund av patientsekretessen kan Vaggeryds kommun inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient.

Information in english

The City of Vaggeryd pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden.

The Public Health Agency of Sweden has collected frequently asked questions about symptoms of the virus and how it’s spreading from one person to the next.

If you have questions about symptoms you may have, please call the Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

Frågor och svar om corona på enkel svenska

Corona väcker många frågor, till exempel om vad corona och covid-19 är, vad man kan göra för att undvika att bli smittad och hur det påverkar samhället. Myndigheten för delaktighet har samlat frågor och svar om corona på enkel svenska.

Frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns frågor och svar här:

För vårdnadshavare, löpande information och frågor och svar

Löpande information om från skolorna hittar du här:


För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns frågor och svar samlade:

Känner du oro? Information till barn & unga eller vuxna

Här hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd.

Behöver du hjälp – eller vill du hjälpa?

Tillsammans med kyrkorna i Vaggeryds kommun och socialförvaltningen har ett forum skapats för de som behöver hjälp och för de som vill hjälpa till när coronaviruset och covid-19 kan orsaka oro, särskilt bland sårbara grupper.

För dig som söker hjälp

För dig som ska begränsa dina nära kontakter och stanna hemma så mycket som möjligt finns det människor i vår kommun som kan hjälpa dig med att få hem det du behöver. Inhandlingshjälpen är riktad till de personer som tillhör riskgrupperna.

Vaggeryds kommun
växel tel: 0370 - 67 80 00
e-post: info@vaggeryd.se

Svenska kyrkan
tel: 070-611 58 53
e-post: jennie.skarph@svenskakyrkan.se

För dig som vill hjälpa till

Vill du vara med och ge hjälp? Det kan handla om att köra en matkasse till äldre människor, hämta receptfria läkemedel, eller på annat vis stötta personer i sårbara grupper.

Vaggeryds kommun
växel tel: 0370 - 67 80 00
e-post: info@vaggeryd.se

Direkt till samordnare av frivilliginsatser
tel: 073-229 84 23
e-post: goran.svensson@vaggeryd.se

För att undvika att bli smittad uppmanar folkhälsomyndigheten dig som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter. Du bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker, som apotek, eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden.


Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en situation då man behöver hålla sig från andra människor.

Det du kan göra för att det ska kännas bättre är till exempel att gå ut på promenader i naturen men kom ihåg att hålla avstånd till andra. I brist på att träffa nära och kära, håll kontakt via telefon, dator och sociala medier.

Åtgärderna för att begränsa nära kontakter är under en avgränsad tid. Försök att sysselsätta dig med det du tycker är roligt och stimulerande. SVT har under pandemin ett stort utbud program under eftermiddagarna.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids (källa 1177.se):

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk. Stanna hemma i två dagar efter att du har blivit frisk.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

Information om aktiviteter, simhallar och bibliotek

Simhallarna

Har du frågor eller vill veta mer? Du hittar kontaktuppgifter och information på respektive simhalls sida:

Biblioteken

Hoks och Hagshults bibliotek är stängda tills vidare på grund av smittspridningsskäl. På bibliotekens webbplats hittar du information om öppettider och inställda evenemang.

Information för företagare

Stödåtgärder till näringslivet

Det nuvarande läget med nya coronaviruset påverkar näringslivet i Vaggeryds kommun. Därför har kommunen nu infört ett antal åtgärder för att stötta företag och företagare där det finns behov. I första läget handlar det om stöd för att stärka företagens likviditet.

Åtgärdspaketet handlar om att ge möjlighet för företagarna att fungera långsiktigt, trots tuffa utmaningar orsakade av coronaviruset.


Värdebevis

Vaggeryds kommun delar ut en påskpresent i form av tre värdebevis värt 100 kronor/st till visstid- och tillsvidareanställda i kommunorganisationen. Syftet är att uppmuntra till att handla av lokala företag i Vaggeryds kommun och mildra de negativa effekterna som drabbat företag till följd av coronaviruset.


Science Park Jönköping

Science Park finns för dig om du behöver krisbetonat samtalsstöd eller en framåtblickande innovationsspaning. Vid mötet kan de till exempel ge dig mer information om lån och stödpaket, eller bolla idéer kring hur du kan hitta nya affärsmöjligheter med ändrade förutsättningar:

Region Jönköpings län

På Region Jönköpings Läns hemsida finns samlad information om hur olika organisationer kan stötta företag i den nuvarande situationen:

Almi

Samlad information från Almi med anledning av coronaviruset

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Svenskt näringsliv

Information om corona/covid-19 till dig som företagare från Svenskt näringsliv.

Företagarna

Företagarnas artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Regeringen

För att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19 har flera ekonomiska åtgärder vidtagits.

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar m.m.

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskydds­förordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

Så arbetar kommunen - ledning och samverkan

Vaggeryds kommun har bildat en lokal ISF (inriktnings- och samordningsfunktion) och deltar även i länets ISF. Arbete pågår i grupperna samtidigt som samtliga kommunens förvaltningar arbetar med att planera för att säkerställa fortsatt verksamhet.

Vaggeryds kommun har måndagen den 16 mars aktiverat kommunens ledningsgrupp som krisledningsgrupp med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Krisledningsgruppen fattar övergripande beslut och samordnar kommunikationen kring coronaviruset och covid-19.

En arbetsgrupp i form av en krisledningsstab har också tillsatts. Stabens uppdrag är stödja krisledningsgruppen med underlag för beslutsfattande.

Samverkan sker också med olika verksamheter runt om i länet genom F-samverkan.

Besöka kommunens verksamheter

Det råder besöksförbud på kommunens samtliga vård- och omsorgsboenden inklusive korttidsboenden samt gruppbostäder för personer med LSS-beslut.

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Evenemang och arrangemang

Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Beslutet träder i kraft på söndag den 29 mars.

Beslutet innebär att förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som gäller sedan den 12 mars, ändras så att det omfattar sammankomster eller tillställningar med fler än 50 deltagare, till skillnad från tidigare 500 deltagare. Beslutet träder i kraft på söndag den 29 mars.

Som vid tidigare beslut är det ingen allmän rekommendation, utan ett skarpt beslut av regeringen. Förbudet är straffsanktionerat. Den som ändå anordnar en sådan sammankomst eller tillställning riskerar böter eller fängelse upp till sex månader. Polisen kan också upplösa en sammankomst som strider mot förordningen.


Vaggeryds kommun som arrangör agerar enligt regeringsbeslutet och följer händelseutvecklingen.

Information för dig som arbetar i våra verksamheter

Om du arbetar i någon av våra verksamheter finns information på Intranätet. Där finns riktlinjer när det gäller vårt ansvar som arbetsgivare vid en pandemi och vad som gäller dig som anställd om du tror du drabbats av smitta.

Utskrivbart nyhetsbrev

Här publicerar vi ett nyhetsbrev som är en sammanfattning av de nyheter som publicerats på webbplatsen under den senaste tiden.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
200520 Nyhetsbrev.pdf 204.9 kB 2020-05-20 13.28
200508 Nyhetsbrev.pdf 193.5 kB 2020-05-08 14.54
200424 Nyhetsbrev.pdf 232.1 kB 2020-04-24 14.02
200417 Nyhetsbrev.pdf 1 MB 2020-04-17 14.05
200408 Nyhetsbrev - Affisch behöver du hjälp A4.pdf 307.2 kB 2020-04-08 10.51
200327 Nyhetsbrev.pdf 708.4 kB 2020-03-27 13.45
200319 Nyhetsbrev.pdf 577.5 kB 2020-03-20 08.34
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-05-11

Sidansvarig:

Johan Lundell