Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Coronaviruset och covid-19

Håll hjärtat varmt, huvudet kallt och händerna rena. Och håll avstånd! Att hålla avstånd är att visa omtanke. På den här sidan hittar du samlad och aktuell information från Vaggeryds kommun.

Vi följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

På myndigheternas webbplatser hittar du bekräftad och aktuell information

Krisinformation - information från myndigheter

Här kan du läsa mer om hanteringen av utbrottet av covid-19 och vad du kan göra för att undvika att sprida smittan.

Lagar, förordningar och föreskrifter gällande covid-19

Här kan du läsa en sammanställning av de lagar, förordningar och föreskrifter som har stor betydelse för Jönköpings län och hela Sverige i dagsläget.

Vaccination mot covid-19

Sveriges regioner ansvarar för att utföra vaccineringen mot covid-19. Planeringen för vaccinationer i Jönköpings län utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19. Information om vaccin och vaccination hittar du här:

Misstänker du att du är smittad av coronavirus? Kontakta 1177.se

Folkhälsomyndigheten - information och svar på frågor


Tillgänglig information om pågående smittspridning

Här samlar myndigheten för delaktighet information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning.

Så kommunicerar Vaggeryds kommun om smittspridning

Från och med tisdag 5 maj 2020 redovisar Region Jönköpings län hur många personer med konstaterad covid-19 som är folkbokförda i respektive kommun i Jönköpings län. Vaggeryds kommun har gjort en prövning om dessa uppgifter också kan lämnas ut för vår socialförvaltnings verksamhet och har beslutat att det är möjligt utan risk för att patientsekretessen röjs.

Rapporteringen av antalet bekräftat smittade av covid-19 och avlidna personer med bekräftad smitta görs enbart inom socialförvaltningens verksamhetsområde och ges endast på övergripande nivå.

Vi rapporterar inte antal fall av smittade bland anställda, eller hos barn och elever i förskola och skola. Som anställd, barn eller elev behöver man inte berätta om orsaken till sin sjukfrånvaro.

Antalet bekräftat smittade av covid-19 samt antalet bekräftat smittade som avlidit inom socialförvaltningens verksamheter ger en nulägesbild. Från och med 7 maj 2020 sammanställer socialförvaltningen siffrorna varje torsdag så länge Vaggeryds kommun rapporterar dessa uppgifter till annan myndighet.

Uppgifterna lämnas efter begäran till press@vaggeryd.se.

På grund av patientsekretessen kan Vaggeryds kommun inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient.

Information in english

The City of Vaggeryd pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden.

The Public Health Agency of Sweden has collected frequently asked questions about symptoms of the virus and how it’s spreading from one person to the next.

If you have questions about symptoms you may have, please call the Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

Frågor och svar om corona på enkel svenska

Corona väcker många frågor, till exempel om vad corona och covid-19 är, vad man kan göra för att undvika att bli smittad och hur det påverkar samhället. Myndigheten för delaktighet har samlat frågor och svar om corona på enkel svenska.

Frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns frågor och svar här:

För vårdnadshavare, löpande information och frågor och svar

Löpande information om från skolorna hittar du här:


För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns frågor och svar samlade:

Känner du oro? Information till barn & unga eller vuxna

Här hittar du som känner oro med anledning av corona svar på vanliga frågor om vart du kan vända dig för att få stöd.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids (källa 1177.se):

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk. Stanna hemma i två dagar efter att du har blivit frisk.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

Information för företagare

Science Park Jönköping

Science Park finns för dig om du behöver krisbetonat samtalsstöd eller en framåtblickande innovationsspaning. Vid mötet kan de till exempel ge dig mer information om lån och stödpaket, eller bolla idéer kring hur du kan hitta nya affärsmöjligheter med ändrade förutsättningar:

Almi

Samlad information från Almi med anledning av coronaviruset

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Svenskt näringsliv

Information om corona/covid-19 till dig som företagare från Svenskt näringsliv.

Företagarna

Företagarnas artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Så arbetar kommunen - ledning och samverkan

Vaggeryds kommuns krisledningsorganisation med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 är aktiverad.

Samverkan sker också med olika verksamheter runt om i länet genom F-samverkan.

Uppdaterat (2021-06-29)

Information för dig som arbetar i våra verksamheter

Om du arbetar i någon av våra verksamheter finns information på Intranätet. Där finns riktlinjer när det gäller vårt ansvar som arbetsgivare vid en pandemi och vad som gäller dig som anställd om du tror du drabbats av smitta.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell