Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns här frågor och svar.

Patientsekretess

På grund av patientsekretessen kan Vaggeryds kommun aldrig kommunicera kring enskilda sjukdomsfall, oavsett sjukdom. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient.

Smittade eller misstänkt smittade personer omfattas av patientsekretess, det gäller vid alla sjukdomar. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid kunna känna stort förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig. Vaggeryds kommun kommer med anledning av detta aldrig att lämna ut några uppgifter om anställda, brukare eller andra som eventuellt är smittade.

Vaggeryds kommun får heller inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade från Region Jönköpings län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

De som eventuellt behöver bli informerade, blir kontaktade direkt av smittskyddsläkare i Region Jönköpings län. Om någon av kommunens verksamheter blir påverkad, kommer berörda informeras direkt, snarast möjligt.

Så kommunicerar Vaggeryds kommun om smittspridning

Från och med tisdag 5 maj 2020 redovisar Region Jönköpings län hur många personer med konstaterad covid-19 som är folkbokförda i respektive kommun i Jönköpings län. Vaggeryds kommun har gjort en prövning om dessa uppgifter också kan lämnas ut för vår socialförvaltnings verksamhet och har beslutat att det är möjligt utan risk för att patientsekretessen röjs.

Rapporteringen av antalet bekräftat smittade av covid-19 och avlidna personer med bekräftad smitta görs enbart inom socialförvaltningens verksamhetsområde och ges endast på övergripande nivå.

Vi rapporterar inte antal fall av smittade bland anställda, eller hos barn och elever i förskola och skola. Som anställd, barn eller elev behöver man inte berätta om orsaken till sin sjukfrånvaro.

Antalet bekräftat smittade av covid-19 samt antalet bekräftat smittade som avlidit inom socialförvaltningens verksamheter ger en nulägesbild. Från och med 7 maj 2020 sammanställer socialförvaltningen siffrorna varje torsdag så länge Vaggeryds kommun rapporterar dessa uppgifter till annan myndighet.

Uppgifterna lämnas efter begäran till press@vaggeryd.se.

På grund av patientsekretessen kan Vaggeryds kommun inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient.

Hur planerar socialförvaltningen att lösa vård och omsorg vid ett utbrott av coronaviruset?

Vi har en plan för hur vi ska agera om vi får ett utbrott av smittade och hur vi ska prioritera och agera.

Hur jobbar ni för att förhindra att boenden drabbas av smitta?

Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har förkylningssymtom. Närstående eller andra personer med förkylningssymptom avråds att besöka boenden. Ytterligare information finns på folkhälsomyndighetens hemsida. Rutinmässig provtagning av brukare genomförs vid uppvisande av symtom. Likaså genomförs screening enligt rutin.

Om ett boende drabbas av smitta, vad gör ni då?

Socialförvaltningen har kontakt med regionens smittskydd och vårdhygien i händelse av smitta. Lokala rutiner och riktlinjer finns upprättade för hantering vid bekräftad smitta.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell