Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Frågor och svar om vård och omsorg i samband med coronavirus

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns här frågor och svar.

Hur säkrar ni upp verksamheter inom vård och omsorg?

Just nu pågår arbetet med att säkra upp kommunens samhällsviktiga verksamhet utifrån de förutsättningar som krävs just med tanke på coronaviruset. En samhällsviktig verksamhet är äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Detta arbete sker samordnat i hela kommunen på uppdrag av den kommunledningen.

Hur minskar ni risken för att min anhöriga ska bli smittad?

Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har luftvägssymtom, som nysningar, hosta och feber.

När det gäller våra boenden, så undanber vi oss besök från förkylda personer.

Anhöriga bör också undvika onödiga besök på boenden för att skydda de mest sårbara.

Hur planerar socialförvaltningen att lösa vård och omsorg vid ett utbrott av coronaviruset?

Vi har en plan för hur vi ska agera om vi får ett utbrott av smittade och hur vi ska prioritera och agera.

Jag är lite förkyld, kan jag besöka min sjuka anhöriga?

Vi ser helst att du väntar tills du känner dig helt frisk för att inte riskera att smitta din mamma/pappa eller någon annan på boendet. Tack för visad hänsyn.

Jag är helt frisk, kan jag besöka min sjuka anhöriga?

Anhöriga bör undvika onödiga besök på till exempel äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Får anställda som varit i ett smittdrabbat område ändå ta hand om min sjuka anhöriga?

Våra medarbetare som vistats i ett smittdrabbat område och har luftvägssymtom (även mildare) uppmanas stanna hemma tills de är helt friska.

Kan ni garantera att en av era anställda, som verkar frisk, men som varit i ett smittdrabbat område, inte smittar?

Vi följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens rekommendationer kring detta.

Hur jobbar ni för att förhindra att boenden drabbas av smitta?

Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de har luftvägssymtom, och att stanna hemma ytterligare två dagar efter att medarbetaren blivit frisk. En annan försiktighetsåtgärd är att vi avråder personer med förkylningssymptom att besöka boenden.

Folkhälsomyndigheten uppmanar från och med tisdagen den 10 mars 2020 alla människor med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Anhöriga bör undvika onödiga besök på till exempel äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Om ett boende drabbas av smitta, vad gör ni då?

Det är regionen som hanterar allt som gäller smittade personer och vilka åtgärder som måste göras i den verksamhet som berörs. Vi följer de rekommendationer som vi får av regionen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-03-18

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision