Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Frågor och svar om coronasmitta för dig som är vårdnadshavare

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns frågor och svar samlade.

Vad gäller kring provtagning och testning?

Om man varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19

Då kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när man varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.

Om man varit sjuk och tagit ett test som visat att man har covid-19

Då ska man vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

Om man varit sjuk och tagit ett test som visade att man inte hade covid-19

Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

Vi följer rekommendationer från smittskydsenheten i Region Jönköpings läns och Folkhälsomyndighetens.

Psykisk hälsa och covid-19

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

På webbplatsen Uppdrag Psykisk Hälsa (Sveriges kommuner och regioner) finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Där finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Om coronaviruset – för barn och ungdom

Folkhälsomyndigheten har samlat information som kan vara bra att känna till för dig som är barn eller ungdom. På deras webbplats finns information om coronaviruset, hur du skyddar dig själv och andra och vad du kan hitta på för att må så bra som möjligt när livet inte riktigt är som vanligt.

Hur pratar jag med mitt barn om coronaviruset?

I tider av oro och osäkerhet påverkas barn på olika sätt. Barn kan vara oroliga för olika saker – att de själva eller familjemedlemmar ska bli sjuka eller dö, att föräldrar ska bli av med sina jobb, att familjen ska påverkas ekonomiskt eller att de inte ska få gå till skolan. Det är viktigt att vuxna ger barn trygghet, är uppmärksamma och lyssnar om barn vill prata om det som händer i vårt samhälle.

Läs mer om hur du kan prata med barn om coronaviruset.

Mitt barn har snuva som jag tror beror på pollenallergi, måste hen ändå vara hemma från förskolan/skolan?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Du bör därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symptom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber.

Om du tror att ditt barn enbart har symtomen pga pollenallergi är myndigheternas råd att hålla barnet hemma och påbörja medicinering mot allergin och se om den har effekt. Om medicineringen har god effekt och ni säkert vet att det handlar om allergi kan barnet återgå till förskolan/skolan. Detta är en fråga där det kan komma nya besked efterhand, därför uppmanar vi alla att fortsätta hålla sig uppdaterade på den här sidan.

Mitt barn har lindringt förkylningssymptom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Du bör därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symptom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber,.

Barnet ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Mitt barn är hemma från förskolan, bör jag även ha friska syskon hemma från förskolan?

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola, detsamma gäller sjuka syskon som ej ska vara med vid hämtning/lämning på förskolan. (Uppdaterat 2020-09-16)

Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

Vaggeryds kommun jobbar också med en beredskap för olika framtida scenarion i skolorna, exempelvis om det skulle bli stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis om regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna.

Här är några av de åtgärder som införts för att begränsa smittspridningen av coronaviruset:

Information ges till eleverna

Alla, både personal och elever, informeras om hur man kan bidra till en minskad smittspridning genom att hålla en god handhygien, undvika att ta på ansiktet, och hosta eller nysa i armvecket.

Information ges till vårdnadshavare

Vårdnadshavare med barn som uppvisar lindriga symptom på förkylning uppmanas att inte lämna sina barn på förskolan eller skolan.

Om ett barn på förskolan eller skolan uppvisar lindriga förkylningsbesvär kommer vårdnadshavaren att kontaktas för att hämta hem barnet.

Om en vårdnadshavare ändå är hemma med ett sjukt barn bör även syskon vara hemma från förskolan, eftersom förskolan inte är en obligatorisk verksamhet och detta kan bidra till att minska eventuell smittspridning.

Utflykter

Alla utomhusaktiviteter är bra att genomföra så dessa fortsätter och kan också öka. Studiebesök ställs in om det inte är absolut nödvändigt.

Städning av lokaler och bussar

Samtliga städbolag är informerade om att städning skall ske mer noga och utökas. Detta gäller framförallt gemensamma ytor där många elever samlas, exempelvis matsal. Även bussbolaget har fått uppmaning att städa bussarna mer noga.

Matsalarna

I matsalarna finns uppmaning om att tvätta händerna innan man går in till matsalen. Portionsredskapen byts ut med sådan frekvens att en ny klass har nya redskap att ta med. Inga barn får vara med i köken under resten av terminen.

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?

Grundskolor och förskolor

I nuläget är det inte aktuellt att stänga förskolor eller grundskolor, utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vaggeryds kommun jobbar med en beredskap för nya scenarion i skolorna, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis om regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna.

Gymnasium

Från och med höstterminen 2020 kommer utbildningen att ske i skolans lokaler, men med reservation för att viss undervisning eventuellt kommer att ske genom fjärrundervisning under hösten för åk 2 och 3.

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Rektor eller elevhälsovården ska kontaktas.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i skola är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Ska barnen stanna hemma i 14 dagar efter utlandssemester?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som har gjort bedömningen att barn och elever som är symtomfria efter besök utomlands kan gå till skola och förskola som vanligt. Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan.

Barn och elever som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet eller eleven vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Även rektor ska kontaktas.

Mitt barn har vistats i ett smittdrabbat område och visar symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vad ska jag göra?

Barn och elever som har varit i smittdrabbat område får vara i förskola eller skola så länge de är friska. Man bör vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet eller eleven vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Även rektor ska kontaktas.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan.

Mitt barn har vistats i ett smittdrabbat område, men har inga symptom. Ska hen stanna hemma från skolan?

Barn och elever som har varit i smittdrabbat område får vara i förskola eller skola så länge de är friska. Man bör vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet eller eleven vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Även rektor ska kontaktas.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan.

Vilka områden är smittdrabbade?

Svaret hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats

Reserekommendationerlänk till annan webbplats

Till vilka länder eller regioner avråder UD från att resa?

Svaret hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats

Reserekommendationerlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-09-16

Sidansvarig:

Johan Lundell