Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Frågor och svar om coronasmitta för dig som är vårdnadshavare

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns frågor och svar samlade.

Vi har konstaterad smitta (covid-19) i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Ja, från och med 1 december gäller att när någon i familjen/hushållet får ett positivt provsvar för covid-19, så ska barn/elever i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem samt gymnasium stanna hemma i sju dagar från det att den smittade testade sig.

Vad ska jag som vårdnadshavare göra om någon i familjen testar positivt för covid-19?

  • Vi önskar att ni informerar förskolans/skolans rektor eller skolsköterska (finns endast på skolor) om att konstaterad smitta finns i familjen/hushållet.
  • Om ditt barn går i grundskolan åk F-9 ska du även göra en frånvaroanmälan med hjälp av telesvar: 0393-678789
  • För grundskola åk F-6: Beroende på hur förutsättningarna ser ut på den aktuella skolan kan lärare eventuellt skicka hem skolarbete att jobba med hemifrån. Ta kontakt med mentor/klasslärare för att höra om detta är aktuellt för ditt barn. I vilken omfattning ditt barn kan jobba med skolarbetet hemifrån avgörs i dialog mellan vårdnadshavare och skolan.
  • För grundskola åk 7-9: Eleverna kan se vilka uppgifter som är aktuella i olika ämnen i Teams. Kontakta undervisande lärare i olika ämnen för att få information om vad som kan göras hemifrån.
  • För gymnasiet: Följ med i undervisningen hemifrån via Teams, kontakta undervisande lärare så kopplar de upp sig.

Läs gärna mer på folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

(Uppdaterat 2020-12-23)

Vad gäller kring provtagning och testning?

Om man varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19

Då kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när man varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.

Om man varit sjuk och tagit ett test som visat att man har covid-19

Då ska man vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

Om man varit sjuk och tagit ett test som visade att man inte hade covid-19

Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.

Vi följer rekommendationer från smittskydsenheten i Region Jönköpings läns och Folkhälsomyndighetens.

Mitt barn har lindrigt förkylningssymptom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Du bör därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symptom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber.

Barnet ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande. Om barnet har symtom som snabbt går över, behöver barnet ändå stanna hemma och vara helt symtomfri i minst 2 dygn innan det går till skola eller förskola. Detta för att försäkra sig om att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om det har gått minst sju dagar sedan symtomen började, kan barnet gå tillbaka till skolan/förskolan, även om det har kvar enstaka lindriga symtom som lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Barnet måste i så fall ha mått bra och varit feberfri i minst två dygn. Detta är enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Läs även under frågan ”Vad gäller kring provtagning och testning?” för info om vad som gäller om barnet testats för covid-19.

(Uppdaterat 2020-11-05)

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell