Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Frågor och svar om coronasmitta för dig som är vårdnadshavare

För dig som är vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor finns frågor och svar samlade.

Om coronaviruset – för barn och ungdom

Folkhälsomyndigheten har samlat information som kan vara bra att känna till för dig som är barn eller ungdom. På deras webbplats finns information om coronaviruset, hur du skyddar dig själv och andra och vad du kan hitta på för att må så bra som möjligt när livet inte riktigt är som vanligt.

Hur pratar jag med mitt barn om coronaviruset?

I tider av oro och osäkerhet påverkas barn på olika sätt. Barn kan vara oroliga för olika saker – att de själva eller familjemedlemmar ska bli sjuka eller dö, att föräldrar ska bli av med sina jobb, att familjen ska påverkas ekonomiskt eller att de inte ska få gå till skolan. Det är viktigt att vuxna ger barn trygghet, är uppmärksamma och lyssnar om barn vill prata om det som händer i vårt samhälle.

Läs mer om hur du kan prata med barn om coronaviruset.

Mitt barn har snuva som jag tror beror på pollenallergi, måste hen ändå vara hemma från förskolan/skolan?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Du bör därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symptom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber.

Om du tror att ditt barn enbart har symtomen pga pollenallergi är myndigheternas råd just nu (25 mars) att hålla barnet hemma och påbörja medicinering mot allergin och se om den har effekt. Om medicineringen har god effekt och ni säkert vet att det handlar om allergi kan barnet återgå till förskolan/skolan. Detta är en fråga där det kan komma nya besked efterhand, därför uppmanar vi alla att fortsätta hålla sig uppdaterade på den här sidan.

Mitt barn har lindringt förkylningssymptom, ska hen vara hemma?

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta, enligt Folkhälsomyndigheten. Du bör därför hålla ditt barn hemma även vid lindriga symptom på förkylning, såsom exempelvis snuva, hosta, ont i halsen och feber,.

Barnet ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Mitt barn är hemma från förskolan, bör jag även ha friska syskon hemma från förskolan?

Ja, om en vårdnadshavare ändå är hemma med ett sjukt barn bör även syskon vara hemma från förskolan, eftersom förskolan inte är en obligatorisk verksamhet och detta kan bidra till att minska eventuell smittspridning.

Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

Vaggeryds kommun jobbar också med en beredskap för olika framtida scenarion i skolorna, exempelvis om det skulle bli stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis om regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna.

Här är några av de åtgärder som införts för att begränsa smittspridningen av coronaviruset:

Fjärrundervisning på gymnasieskolan Fenix

Från och med onsdag morgon den 18 mars kommer därför distansutbildning att gälla på Fenix gymnasieskola, SFI och vuxenutbildning. Mer information om detta finns i en separat artikel:

Information ges till eleverna

Alla, både personal och elever, informeras om hur man kan bidra till en minskad smittspridning genom att hålla en god handhygien, undvika att ta på ansiktet, och hosta eller nysa i armvecket.

Information ges till vårdnadshavare

Vårdnadshavare med barn som uppvisar lindriga symptom på förkylning uppmanas att inte lämna sina barn på förskolan eller skolan.

Om ett barn på förskolan eller skolan uppvisar lindriga förkylningsbesvär kommer vårdnadshavaren att kontaktas för att hämta hem barnet.

Om en vårdnadshavare ändå är hemma med ett sjukt barn bör även syskon vara hemma från förskolan, eftersom förskolan inte är en obligatorisk verksamhet och detta kan bidra till att minska eventuell smittspridning.

Begränsning av undervisningsresor

Begränsningen av undervisningsresor innebär att alla transporter, buss eller promenad till annan skola för att genomföra undervisning, ersätts med undervisning på enheten eller annan undervisning.

Utflykter

Alla utomhusaktiviteter är bra att genomföra så dessa fortsätter och kan också öka. Studiebesök ställs in om det inte är absolut nödvändigt.

Städning av lokaler och bussar

Samtliga städbolag är informerade om att städning skall ske mer noga och utökas. Detta gäller framförallt gemensamma ytor där många elever samlas, exempelvis matsal. Även bussbolaget har fått uppmaning att städa bussarna mer noga.

Matsalarna

I matsalarna finns uppmaning om att tvätta händerna innan man går in till matsalen. Portionsredskapen byts ut med sådan frekvens att en ny klass har nya redskap att ta med. Inga barn får vara med i köken under resten av terminen.

Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?

Fjärrundervisning på Fenix

Från och med onsdag morgon den 18 mars kommer distansutbildning att gälla på Fenix gymnasieskola, SFI och vuxenutbildning. Mer information om detta finns i en separat artikel:

Grundskolor och förskolor

I nuläget är det inte aktuellt att stänga förskolor eller grundskolor, utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vaggeryds kommun jobbar med en beredskap för nya scenarion i skolorna, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om exempelvis om regeringen uppmanar till distansarbete i skolorna.

Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Vid konstaterad smitta inom familjen får bekräftade fall individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Rektor eller elevhälsovården ska kontaktas.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma. Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i skola är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Ska barnen stanna hemma i 14 dagar efter utlandssemester?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som har gjort bedömningen att barn och elever som är symtomfria efter besök utomlands kan gå till skola och förskola som vanligt. Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan.

Barn och elever som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet eller eleven vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Även rektor ska kontaktas.

Mitt barn har vistats i ett smittdrabbat område och visar symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vad ska jag göra?

Barn och elever som har varit i smittdrabbat område får vara i förskola eller skola så länge de är friska. Man bör vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet eller eleven vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Även rektor ska kontaktas.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan.

Mitt barn har vistats i ett smittdrabbat område, men har inga symptom. Ska hen stanna hemma från skolan?

Barn och elever som har varit i smittdrabbat område får vara i förskola eller skola så länge de är friska. Man bör vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet eller eleven vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Även rektor ska kontaktas.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan.

Vilka områden är smittdrabbade?

Svaret hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats

Reserekommendationerlänk till annan webbplats

Till vilka länder eller regioner avråder UD från att resa?

Svaret hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats

Reserekommendationerlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-05-28

Sidansvarig:

Johan Lundell