Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadsenheten (AME) ansvarar för arbetsmarknad, integration och försörjning.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för att driva och samordna de kommunala arbetsmarknads- och integrationsfrågorna. Vi verkar för en integration i samhället oavsett kön, etnicitet, ålder eller social bakgrund.
Har Du av olika skäl svårt att få jobb och komma in på arbetsmarknaden kan Du få stöd av Arbetsmarknadsenheten till att hitta din väg till sysselsättning och arbete.

Vi vill stärka personer som står långt från arbete att utifrån sina egna förutsättningar, komma in på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att unga hamnar i utanförskap. Det innebär också att bidra till att personer med utländsk bakgrund kan etablera sig i arbetslivet samt att underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna.

Individen i centrum

Vår målsättning är att alla individer ska ha arbete och sysselsättning till 100 procent av sin förmåga och för detta ha rätt stöd omkring sig. Vägledning och kartläggning används för att säkerställa en realistisk målsättning som grund för en hållbarhet på arbetsmarknaden. Vi arbetar med ett individuellt perspektiv utifrån en helhetssyn på människan där även faktorer som social samvaro, fysisk aktivitet och välbefinnande räknas in. Vanligtvis börjar vägen mot ett arbete genom en praktik internt, kommunalt eller inom det privata näringslivet i syfte att ge erfarenhet och referenser.

Vi samarbetar med näringslivet, övriga kommunala verksamheter samt berörda myndigheter och organisationer.

Integration och flyktingmottagning

Arbetsmarknadsenheten har även ansvar för flyktingmottagningen i Vaggeryds kommun. Vi samarbetar med olika myndigheter, skola, vårdcentraler, föreningar mm i syfte att skapa en så bra, snabb och heltäckande etablering som möjligt. I detta ligger också att komma ut i arbete och egen försörjning.

De flesta flyktingar kommer till kommunen genom anvisning från Migrationsverkets bosättningsenhet. När man anländer till kommunen blir man mottagen av en flyktinghandläggare som lämnar information och ger hjälp med bostad och kontakt med skola, sjukvård, arbetsförmedlingen och liknande. Flyktinghandläggaren har därefter en kontinuerlig kontakt med flyktingen under etableringstiden.

Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för ekonomiskt bistånd i Vaggeryds kommun, med:

  • Beslut om och handläggning av försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd
  • Dödsboanmälan
  • Skuld- och budgetrådgivning
  • Boende

Försörjningsstöd är ett villkorat bidrag som kan beviljas en person som inte kan försörja sig på annat sätt. Alla som vistas i Vaggeryds kommun och inte har tillräckligt med pengar för att försörja sig och sin familj har, enligt socialtjänstlagen, rätt att ansöka om försörjningsstöd.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 0393-67 86 89
Besöksadress: Nådastigen 7, 567 32 Vaggeryd.
Postadress: Arbetsmarknadsenheten, Box 43, 568 21 Skillingaryd
e-post: arbetsmarknadsenheten@vaggeryd.se

Reception

Telefontid
Måndag - torsdag 8.00-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00)
Fredag 8.00 - 15.00 (lunchstängt 12.00-13.00)
Dag innan röd dag stänger receptionen 12.00

Besökstid
Måndag - fredag 10.00-12.00
Bokade besök på övrig tid hämtas upp av personal, i vänthallen nedanför trappen.

Säkrast besked om öppettider för obokade besök, ring först receptionen på telefon: 0393-67 86 89

Handläggare

Handläggare på Etablering och försörjning har telefontid vardagar
måndag - fredag kl. 08.30-09.30. Kontakta Arbetsmarknadsenhetens reception på telefon: 0393-67 86 89 så blir du kopplad till en handläggare.

I övrigt enbart förbokade besök.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Kristina Dahlqvist