Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Mål för integrationsarbetet

Kommunstyrelsen har beslutat om följande vision och mål för Vaggeryds kommuns integrationsarbete.

Vision

Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Övergripande mål

Nyanlända är en resurs och en del i att utveckla Vaggeryds kommun.

Delmål

Integrerade bostadsmiljöer: Vaggeryds kommuns nyanlända skall integreras i boendemiljöer som präglas av mångfald och flexibelt utbud.

Del av samhället: Genom nätverk och olika former av mötesplatser skall nyanländas engagemang och delaktighet tas tillvara på ett sätt som berikar Vaggeryds kommun.

Utbildning och kompetens: Genom flexibel och individanpassad utbildning skall nyanlända få lika förutsättningar att skapa sig en positiv framtid i vår kommun

Arbete och försörjning: Genom att ta tillvara på nyanländas drivkrafter och förmåga, i kombination medaktiva insatser, skall förutsättningar för egen försörjning skapas.

Samlad uppföljning: Skapa en samlad bild av kommunens arbete med integration, i jämförelse med andra kommuner och underlätta samverkan med andra aktörer.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Anna Gradeen