Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Socialt företagande

Arbetsmarknadsenheten jobbar för att fler så kallade arbetsintegrerade sociala företag (ASF) ska starta och växa. Sociala företag ska integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.

Projekt för socialt företagande

Det finns ett ökande intresse i samhället att driva företag med samhälleliga och sociala mål. Som ett led i detta drev Vaggeryds kommun under år 2010-2012 det ESF- finansierade projektet Oden företagspark. Projektet hade som mål att underlätta start av sociala företag. Det avslutades med att den fristående ekonomiska föreningen Oden och Freja bildades.

Föreningen har idag 4 fristående avdelningar med 16 anställda (2019) som bedriver hunddagis, second hand-butik, allserviceverksamhet samt en ekonomi- och redovisningsfunktion. Under hösten 2014 startade föreningen dessutom biltvätt.

Varför socialt företagande?

Arbetsintegrerade sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

(Def. Tillväxtverket 2010)

Vad kan kommunen göra?

”Kommunens roll är att stötta utan att styra”

Att öka upphandlingen av tjänster med sociala hänsyn är ett prioriterat mål i Vaggeryds kommun. Det är ett sätt att öka möjligheterna för kommuninvånare som står långt från arbetsmarknaden, att få ett arbete. Därför används sociala hänsyn som ett särskilt kontraktsvillkor.

Även upphandling med märkta kontrakt där upphandlingsförfarandet är speciellt riktat mot företag med anställda med funktionsvariationer. Detta gynnar t.ex. Sociala företag. (Allt detta har stöd i LOU (Lagen om offentlig upphandling.)

Kontakta gärna mig om du har frågor inom området

Michael Anderberg

Projektsamordnare och vuxenhandläggare
Michael Anderberg 
Tel: 0393-67 86 12
E-post: michael.anderberg@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-04-15

Sidansvarig:

Michael Anderberg

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision