Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Supported Employment

Supported Employment, SE, har en grundtanke i att alla människor har en arbetsförmåga.

Arbetsmarknadsenheten använder en metod kallad Supported Employment, SE. Metoden har en grundtanke i att alla människor har en arbetsförmåga. Att personer som behöver hjälp ska få det stöd och den vägledning de behöver för att hitta ett arbete som fungerar bra för dem och som är hållbart i längden. I metoden utgår man från den enskildes egen drivkraft och vilja samt starka sidor och erfarenheter. Metoden är även ett stöd till arbetsgivaren som ska ta emot personen.

Supported Employment utgår från fem steg:

  • Överenskommelse med klient
  • Yrkesprofil
  • Jobbsökande
  • Arbetsgivarengagemang
  • Stöd på och utanför arbetet

Dessa steg är grundblock i metoden och man använder sig av alla steg under hela processen

Vem kan få en SE-coach?

Supported Employment vänder sig till dig som är arbetssökande och har behov av extra stöd för att finna, få och behålla ett arbete. En coach, utbildad i metoden kommer att stötta dig på vägen mot självförsörjning. Det är din motivation, dina intressen, önskemål, resurser, erfarenheter och behov som står i centrum.  Tillsammans skapar vi en handlingsplan för hur din väg till lämpligt arbete ska se ut eller om du istället önskar att studera.

I Supported Employment arbetar vi även tillsammans med handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vid behov med kontakter inom vården. Arbetsrehabiliteringen sker i nära samarbete med aktuella kontakter. Vi har lång erfarenhet av samverkan med både privata företag och offentliga arbetsgivare.

Kontakta gärna mig om du har frågor inom området

Supported Employment-coach
Linda Christoffersson
Tel: 0393-67 86 88
E-post: linda.christoffersson@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-04-15

Sidansvarig:

Kristina Dahlqvist

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision