Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Vaggeryds kombiterminal, Båramo i Skillingaryd

Vaggeryds kombiterminal, Båramo industriområde

Vaggeryds kombiterminal ägs av Vaggeryds kommun och drivs av PGF Terminal. Terminalen har avtal med Göteborgs Hamn och hanterar stora mängder gods som lastas om mellan tåg och lastbil.

Terminalen invigdes i juni 2010 och är öppen för alla speditörer, transportörer och företag. Här erbjuds ett ständigt växande tjänsteutbud. Kapaciteten byggs successivt ut för att kunna hantera— container, trailer, rundvirke, sågade trävaror och olika slags biobränslen.

Oförtullade sjöcontainer kan i dag hanteras av Vaggeryds kombiterminal via extern part från Göteborgs Hamn. Fördelen med att lagra oförtullade sjöcontainer på Vaggeryds kombiterminal är minskade lagringskostnader samt möjligheten att snabbt kunna förtulla och leverera då behovet uppstår. Idag går tågpendeln till och från hamnen sex dagar i veckan.

Den totala markytan som är avsedd för terminalverksamhet uppgår till drygt 30 hektar. På denna yta samsas olika typer av verksamheter. Containerhantering, lagring, gasning, stuffning (lastning) är några av de arbeten som utförs idag. Utöver uppställningsspår så hanteras idag järnvägstrafiken på ett 650 meter långt spår för containertrafiken samt på ett 400 meter långt spår för skogsprodukter. Lastning och lossning sker med truckar av typ Reachstacker.

Containertåg

Containerhantering till och från Göteborgs hamn är idag den största verksamheten på terminalen. Heltågset med motsvarande 84 TEU kapacitet körs i nuvarande upplägg en gång per dygn, sex dagar i veckan tur och retur.

Tågpendeln är ett samarbete mellan Svensk Logistikpartner, CFL Cargo och PGF Rail. Som kund använder man sig av sin speditör för att få priser och boka transporter alternativt via Svensk Logistikpartner. Tågtransporten kan också bokas direkt via Intercontainer Sweden.

Från och med hösten 2016 har terminalen trafikeringsavtal med Green Cargo.

Även biobränslen och sågade trävaror transporteras i container från Vaggeryds kombiterminal. Enkel och flexibel hantering är positiva effekter av containerhanteringen.

Railport

Railport betyder att Vaggeryds kombiterminal kan hantera oförtullade containerenheter på terminalen. Det innebär att man som kund kan förflytta inkommande oförtullade containers från Göteborgs hamn till inlandet där kostnaden för planhyror är betydligt lägre samtidigt som möjligheten för snabb leverans ökar då containerenheten finns närmare kunden.

Göteborgs Hamn skapar med denna service mindre trängsel i hamnen vilket underlättar och effektiviserar arbetet i hamnområdet. Containerenheten har alltså annan fysik placering, men ligger kvar i Göteborgs Hamns datasystem tills förtullningen och leveransen är utförd. Ytterligare en positiv faktor är att tull- och momskostnader kan skjutas fram i tiden till den tidpunkt man som importör har behov av godset.

Idag sköts tullhanteringen på Vaggeryds kombiterminal av en extern part, Logent Customs istället för av Göteborgs Hamn direkt.

Trailer

Trailertransporter på järnväg är en tjänst som PGF Terminal arbetar hårt för att utveckla på Vaggeryds kombiterminal. Hanteringsmässigt kan terminalen idag utföra arbetet med att lyfta av och på lastbilstrailer på järnvägsvagnar, men ännu finns ingen färdig järnvägstjänst direkt via terminalen.

Säkerhet

Det ställs krav på Vaggeryds kombiterminal att aktiv och passiv säkerhet hålls lika hög som vid Göteborgs hamn. Det innebär att terminalområdet är inhägnat med stängsel och larmtråd för att hålla obehöriga utanför och därmed säkerställa att godset står säkert. Även arbetet innanför stängslet har tydliga regler vad gäller klädsel, rörlighet och rutiner.

Nedan, under rubriken Relaterat finns trafiksäkerhetsinstruktioner, TRI, för arbete på sidospår på terminalen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Magnus Ljunggren