Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Flygbild över industriområde Logpoint Södra Stigamo i Vaggeryd

Nya industritomter på Logpoint Stigamo

Efterfrågan på industrimark har ökat kraftigt under 2016-2017. På Logpoint Stigamo genomför Vaggeryds kommun nu ett omfattande projekteringsarbete för teknisk försörjning med målet att ha färdigt omkring 10 hektar byggklar mark längs med E4 under 2018.

Kommunen köpte marken 2009 och upprättade en detaljplan för området 2010. Arkeologiska undersökningar har gjorts i flera etapper. Ett gestaltningsprogram togs fram av det idag avvecklade bolaget Logpoint AB (samarbetet mellan kommunerna sker genom avtal idag). 2014 vann en vattendom för markavvattning av området laga kraft. Hösten 2015 tog kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun beslutet att påbörja projekteringen av norra delen av området steg 1.

Översiktliga illustrationer

Översiktsskiss av området
planskiss

Skisser på terrasserade industritomter vid E4.

Genomförande

Med konsult- och entreprenadhjälp ska nu den första delen av det 190 hektar stora området iordningsställas. Skogen har slutavverkas på norra delen av området under hösten 2016. Samtidigt pågår projekteringen av infrastrukturen med inmätningar, marksonderingar, ritningar, beräkningar och mycket mera.

I entreprenaden ligger att bygga infrastrukturen i form av en ca 1500 meter lång väg, diken med en reglerdamm, vatten- och avloppsledningar med pumpstation, samt belysning, el och fjärrvärme. Tomtmarken kommer att terrasseras med massbalans så att jordmassorna behålls inom området. Målet är att omkring 10 hektar ska vara klar för försäljning våren 2018.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-02-23

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision