Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Ledig industrimark i Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun ligger strategiskt rätt, med 80 % av Sveriges befolkning inom en radie av 40 mil. Kontakta oss på Vaggeryds kommun så hjälper vi dig att hitta bästa möjliga mark och lokal utefter ditt behov.

Genom Vaggeryds kommun passerar både E4:an och järnvägen vilket möjliggör snabba transporter vidare ut i övriga världen. Vår närhet till Jönköpings flygplats och raka vägar till Göteborgs hamn skapar ännu fler möjligheter. Att vi dessutom har en högskola i framkant när det gäller flera spetsutbildningar inom lager och logistik, stärker våra argument ytterligare.

I menyn kan du läsa om de olika industriområden som finns i Vaggeryds kommun. I kartan nedan hittar du info om specifika ytor som finns tillgängliga just nu. Tänk på att ytavgräsningarna bara är ett förslag och kan anpassas efter dina behov och önskemål.

Processen vid köp av industrimark

Vi vill att det ska vara smidigt att köpa industrimark. Mellan avtal och lagar kan det lätt bli besvärligt att hålla reda på allt som ska göras, därför har vi anordnat en enkel steg-för-steg guide som förklarar processen vid köp av industrimark.

Steg 1. Hitta din industrimark

Hitta på kartan

I kartan längre upp på den här sidan hittar du all industrimark som kommunen säljer. När du klickar på ytorna får du också fram information om dem, bland annat priser och förutsättningar.

... eller kontakta oss

Kontakta oss med er förfrågan och era önskemål. Vi diskuterar gemensamt vidare för att komma överens om lämpligt område för industri och verksamheter, ett markområde i lämpligt läge och areal m.m.

Viktigt att veta!

Kommunen tar ned träd på ytan, lämnar stubbar och säljer alla tomter i befintligt skick! Det är alltså ditt ansvar att ta reda på vad det kommer att kosta att markbereda just din tomt och därefter bestämma dig om du vill gå vidare med projektet eller inte.

Steg 2. Nyttjanderättsavtal tecknas

Nyttjanderättsavtal skrivs och undertecknas efter att vi är överens om yta, areal, villkor, etc. Därefter lämnas det in till politiskt beslut. Avtalet kommer att prioriteras och hanteras skyndsamt så att ni får tillbaka ett undertecknat avtal snabbt.

Vid tecknande av nyttjanderättsavtal betalas en handpenning på 10 % av blivande köpeskillingen. Denna handpenning dras av köpeskillingen vid köp av tomten. Om nyttjanderättsavtalet förfaller utan köp tillfaller handpenningen Vaggeryds kommun.

Steg 3. Under nyttjanderättstiden

När du har fått nyttjanderätt så har du en avtalad tid - om tolv månader - från det datum du har fått tillträde till tomten. Under denna tid ska du ha fått bygglov och påbörjat arbetet med byggnationen.

Om villkoren inte har fullföljts inom utsatt tid kommer ytan återigen att bli bokningsbar för andra köpare.

Steg 4. Betala köpeskilling och få köpebrev

Vi skriver slutligt köpebrev när alla villkor i nyttjanderättsavtalet är uppfyllda och postar det till er för undertecknande tillsammans med en faktura på den slutliga köpeskillingen. När vi fått köpebrevet undertecknat och klart postar vi alla handlingar till er i original.

Tidigare erlagd handpenning dras av köpeskillingen.

Avstyckningskostnad och planavgift debiteras.

Steg 5. Sök lagfart

Sedan är det dags för sista steget, nämligen att ansöka om lagfart hos det statliga Lantmäteriet. Den som köper en fastighet ska göra en ansökan om lagfart för att registrera att man är ägare till den köpta fastigheten. Ansökan om lagfart ska göras inom 3 månader efter det att köpeavtalet undertecknats av båda parter.

Kontaktuppgifter för övriga frågor

All information om ytor till industrimark går att finna i kartan längre upp på den här sidan. Om du har ytterligare frågor kan du vända dig till någon av följande kontaktpersoner.

Vatten och avlopp

Teo Magnusson Bejving
VA-chef, Vaggeryds kommun
Tel: 0370-67 82 89
Mejl: teo.magnussonbejving@vaggeryd.se

El: Logpoint Stigamo

Elanslutningsfrågor, Jönköpings Energi
Telefon: 036-10 32 45
Telefontider: tis-tors 8.00-9.30.

El: övrig industrimark


Fjärrvärmenät och fibernät

Krister Lundgren, marknadschef
Vaggeryds energi
Telefon: 0393-67 86 40
Mejl: krister.lundgren@vaggeryd.se

Gatufrågor: Logpoint Stigamo

Monica Johansson Grönkvist, planeringsingenjör
Vaggeryds kommun
Telefon: 0370-67 80 14
Email: monica.johansson-gronkvist@vaggeryd.se

Bygglov och bygga

Johan Karlsson
Bygginspektör, Vaggeryds kommun
Tel: 0370- 67 81 31
Mejl: johan.karlsson@vaggeryd.se

Thomas Andersson
Bygginspektör, Vaggeryds kommun
Tel: 0370- 67 81 76
Mejl: thomas.andersson@vaggeryd.se

Salwan Ali Nima
Bygginspektör, Vaggeryds kommun
Mejl: salwan.alinima@vaggeryd.se

Kontakta oss

Johan Thorsell
Näringslivschef
Vaggeryds kommun
0370-67 84 28
johan.thorsell@vaggeryd.se

Tina Blomster
Samhällsutvecklare
Vaggeryds kommun
0370-67 81 66
tina.blomster@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Simone Kamm