Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Ledig industrimark i Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun ligger strategiskt rätt, med 80 % av Sveriges befolkning inom en radie av 40 mil. Kontakta oss på Vaggeryds kommun så hjälper vi dig att hitta bästa möjliga mark och lokal utefter ditt behov.

Genom Vaggeryds kommun passerar både E4:an och järnvägen vilket möjliggör snabba transporter vidare ut i övriga världen. Vår närhet till Jönköpings flygplats och raka vägar till Göteborgs hamn skapar ännu fler möjligheter. Att vi dessutom har goda kommunikationer till en högskola i framkant när det gäller flera spetsutbildningar inom lager och logistik, stärker våra argument ytterligare.

Processen vid köp av industrimark

Vi vill att det ska vara smidigt att köpa industrimark. Mellan avtal och lagar kan det lätt bli besvärligt att hålla reda på allt som ska göras, därför har vi anordnat en enkel steg-för-steg guide som förklarar processen vid köp av industrimark.

Steg 1. Hitta din industrimark

Kontakta oss

Kontakta oss med er förfrågan och era önskemål. Vi diskuterar gemensamt vidare för att komma överens om lämpligt område för industri och verksamheter, ett markområde i lämpligt läge och areal m.m.

Viktigt att veta!

Kommunen tar ned träd på ytan, lämnar stubbar och säljer alla tomter i befintligt skick! Det är alltså ditt ansvar att ta reda på vad det kommer att kosta att markbereda just din tomt och därefter bestämma dig om du vill gå vidare med projektet eller inte.

Steg 2. Nyttjanderättsavtal tecknas

Nyttjanderättsavtal skrivs och undertecknas efter att vi är överens om yta, areal, villkor, etc. Därefter lämnas det in till politiskt beslut. Avtalet kommer att prioriteras och hanteras skyndsamt så att ni får tillbaka ett undertecknat avtal snabbt.

Vid tecknande av nyttjanderättsavtal betalas en handpenning på 10 % av blivande köpeskillingen. Denna handpenning dras av köpeskillingen vid köp av tomten. Om nyttjanderättsavtalet förfaller utan köp tillfaller handpenningen Vaggeryds kommun.

Steg 3. Under nyttjanderättstiden

 När du har fått nyttjanderätt så har du som köpare en avtalad tid - om tolv månader - från det datum du har fått dispositionsrätt till tomten. Under denna tid ska du ha fått bygglov för planerad byggnation.

I anslutning till att byggnadsarbetet påbörjas ska Köpeavtal tecknas i vilket vidare villkor för köp dokumenteras och det formella tillträdet till fastigheten regleras.

Om villkoren inte har fullföljts inom utsatt tid kommer ytan återigen att bli bokningsbar för andra köpare.

Steg 4. Betala köpeskilling och få köpebrev

 När villkoren enligt Köpeavtalet är uppfyllda skickas faktura till dig på köpeskillingen. När denna är erlagd utfärdar vi köpebrev. När vi fått köpebrevet undertecknat överlämnas även ett värdeintyg på fastigheten i de fall detta krävs för att lagfart ska kunna erhållas.

Tidigare erlagd handpenning dras av köpeskillingen.

Avstyckningskostnad och planavgift debiteras utöver köpeskillingen för fastigheten.

Steg 5. Sök lagfart

Sedan är det dags för sista steget, nämligen att ansöka om lagfart hos det statliga Lantmäteriet. Den som köper en fastighet ska göra en ansökan om lagfart för att registrera att man är ägare till den köpta fastigheten. Ansökan om lagfart ska göras inom 3 månader efter det att köpeavtalet undertecknats av båda parter.

Kontaktuppgifter för övriga frågor

Om du har ytterligare frågor kan du vända dig till någon av följande kontaktpersoner.

Vatten och avlopp

Teo Magnusson Bejving
VA-chef, Vaggeryds kommun
Tel: 0370-67 82 89
Mejl: teo.magnussonbejving@vaggeryd.se

El: Logpoint Stigamo

Elanslutningsfrågor, Jönköpings Energi
Telefon: 036-10 32 45
Telefontider: tis-tors 8.00-9.30.

Fjärrvärmenät och fibernät

Krister Lundgren, marknadschef
Vaggeryds energi
Telefon: 0393-67 86 40
Mejl: krister.lundgren@vaggeryd.se

Bygglov och bygga

Johan Karlsson
Bygginspektör, Vaggeryds kommun
Tel: 0370- 67 81 31
Mejl: johan.karlsson@vaggeryd.se

Thomas Andersson
Bygginspektör, Vaggeryds kommun
Tel: 0370- 67 81 76
Mejl: thomas.andersson@vaggeryd.se

Salwan Ali Nima
Bygginspektör, Vaggeryds kommun
Mejl: salwan.alinima@vaggeryd.se

Kontakta oss

Johan Thorsell
Näringslivschef
Vaggeryds kommun
0370-67 84 28
johan.thorsell@vaggeryd.se

Lena Hagman
Samhällsutvecklare
Vaggeryds kommun
0370-67 81 66
lena.hagman@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Simone Kamm