Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-10-09 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2019-10-09

Stefan Aronsson, butiksägare Happy homes.

Stefan Aronsson, butiksägare Happy homes.

Handelsprojekt ska lyfta Vaggeryds företag

Ett nytt handelsprojekt har dragit igång, med företagare från Vaggeryds, Gnosjös och Gislaveds kommun i spetsen. Tillsammans ska man nu hitta metoder för att förstärka och skapa nätverk inom handel i bygden.

Projektet, som fått finansiering av "Leader Västra Småland", ska genomföras tillsammans med handelsnätverken, kommuner och näringslivsföreningar i Gnosjöregionen. Folkuniversitetet är projektägare.

Det nya handelsprojektet inleds med en nulägesanalys, där man vill identifiera vilka unika behov och utmaningar som företagare och handlare på de olika orterna idag möts av. Utgångspunkten är företagarnas individuella perspektiv.

Nulägesanalysen innehåller bland annat en förstudie där företagarna intervjuas grundligt. Under projektets gång hålls även workshops, föreläsningar och studieresor som ska ge inspiration till deltagarna i projektet.

Men vad handelsprojektet kommer att mynna ut i, det vet vi först i början på 2020 när resultatet av det nu påbörjade förarbetet har lett till en konkret handlingsplan.

– Vaggeryd är en starkt växande kommun med stor inflyttning av människor som är i behov av att handla. Det är dem vi ska fånga upp nu gemensamt. Genom att lära av varandra hoppas vi också kunna få fler butiker att etablera sig och växa, säger Stefan Aronsson, butiksägare och handlare på Happy homes i Vaggeryd.

Det är första gången som ett liknande kommunöverskridande handelsprojekt genomförs. Samarbetet ger möjlighet att titta på varandras goda exempel eller ta lärdom av de dåliga.

I projektet kommer man även ta med sig erfarenheter från tidigare genomförda projekt, exempelvis "Vår lilla stad" i Vaggeryds kommun och "Gislaveds handelsdialog" i Gislaveds kommun.

Fakta om handelsprojektet

Handelsprojektet finansieras av "regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling och Leader Västra Småland".

Folkuniversitetet är projektägare och finns med som en sammanhållande part i projektets planering och genomförande, men projektet har initierats gemensamt av företagarna och kommunerna.

Handelsprojektets syfte är att:

  • ta reda på vilka utmaningar och möjligheter som handlarna på de olika orterna har och vill arbeta med
  • möjliggöra kunskapsöverföring mellan handlarna i kommunerna och av tidigare genomförda projekt/studier och av forskning
  • ge inspiration genom föreläsningar och studiebesök
  • förstärka och skapa nätverk inom handel i bygden
  • utforma en handlingsplan där arbetet med att identifiera mål och aktiviteter påbörjas
  • säkerställa att dessa mål och aktiviteter är utgångspunkten i arbetet med det efterföljande projektet

Kontaktpersoner

Stefan Aronsson, handlare
Happy homes Vaggeryd

Telefon: 070-563 10 30

Mail: stefan.aronsson@happyhomes.se

Anita Brun Nilsson, projektledare
Folkuniversitetet

Telefon: 036-16 64 01

Mail: anita.brun-nilsson@folkuniversitetet.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-10-09

Sidansvarig:

Simone Kamm