Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Ett tjugotal svarade om läget i handel och service

Under januari månad genomförde Vaggeryds kommun och Handelsföreningen en undersökning riktad till företag inom handel, service och besöksnäring. Ett tjugotal näringsidkare svarade på enkäten vilket ger en bild av hur covid-19 har påverkat näringsverksamheterna under året.

I enkäten fick näringsidkaren göra en uppskattning på hur den totala försäljningen har förändrats under 2020, jämfört med 2019. Där svarade 60 procent att försäljningen har gått sämre jämfört med fjolåret. Samtidigt uppger 32 procent att försäljningen har gått bättre, och 8 procent svarar att försäljningen varit oförändrad.

Covid-19 har även ställt till med finansierings- eller likviditetsproblem i viss utsträckning för 36 procent av de som svarade, och i hög utsträckning för 16 procent. Drygt hälften av de som svarade har inte upplevt några finansiella problem alls.

Försäljningen under julen 2020, jämfört med 2019, försämrades för 60 procent bland de svarande. 30 procent upplever att julförsäljningen faktiskt gått bättre, medan 8 procent svarar att julförsäljningen är oförändrad jämfört med tidigare år.

I enkäten ställdes också frågan till näringsidkaren hur länge man bedömer att man kan fortsätta bedriva verksamhet under rådande omständigheter. Svaren, som kom in via fritext, var mestadels positiva.

”Det går okej och snurrar på. Så länge kunderna vågar komma…”

”Jag tar andra uppdrag, d.v.s. ställer om hela företaget. Så länge andra jobb finns funkar det.”

En femtedel uppger att de kan fortsätta bedriva sin verksamhet utan tidsbegränsning. 16 procent uppger att de klarar 6-12 månader till. Enstaka uppger kortare tid, eller beroende på när verksamheten får lov att öppna igen.

Hur ser man då på 2021? Mer än hälften, 56 procent, ser optimistiskt fram emot det kommande året, medan 16 procent har en pessimistisk uppfattning om framtiden.

2020 har varit ett tufft år särskilt för konferens- och boendeanläggningar i Vaggeryds kommun. Viss del av servicenäringen har påverkas negativt, liksom restauranger, då kundunderlaget har sviktat på grund av covid-19. Utifrån svaren på enkäten har många företag inom dagligvaru- och sällanköpshandel påverkats lite eller inte alls av covid-19, och ibland även sett en tydligt förbättrad försäljning än tidigare, säger Johan Thorsell, näringslivschef på Vaggeryds kommun.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Simone Kamm