Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Anslutning till kommunal VA-anläggning

Fastigheter inom kommunens tätorter och inom de allmänna verksamhetsområdena för VA måste ansluta sig till den kommunala VA-anläggningen. Orsaken är att kommunen har krav på sig att säkerställa en hög kvalitet på dricksvattnet. Syftet är också att naturen inte ska ta skada av felaktiga avloppsutsläpp. Utsläpp som bidrar till övergödning och syrebrist i våra vattendrag. Felaktiga avlopp kan också göra att farliga och smittsamma ämnen sprids.

Servisanmälan

För fastigheter inom de allmänna verksamhetsområdena för VA är det obligatoriskt att ansluta sig till det kommunala VA-nätet. För att få rätt typ av anslutning och rätt anläggningsavgift måste du anmäla att du vill ansluta dig genom en så kallad servisanmälan. 

För anslutningen till den allmänna VA-anläggningen betalar du en anläggningsavgift. Det är en engångsavgift. Men om du gör en betydande förändring av din fastighet genom att till exempel bygga ut så att en bostad blir två, måste du göra en ny servisanmälan. Kontakta tekniska kontoret för mer information.

När din anmälan kommit in upprättar tekniska kontoret en förbindelsepunkt vid din tomtgräns.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är den punkt där ledningar i din fastighet ansluts till det allmänna ledningsnätet och ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen. Efter att förbindelsepunkten är upprättad skickar kommunen en faktura för anläggningsavgiften till dig. Fastigheten får inte anslutas till kommunens VA-anläggning innan avgiften är betald.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften betalar du bara en gång. Den ska motsvara kostnaderna att ansluta fastigheten till det kommunala ledningsnätet. Avgiften är ganska komplicerad att räkna ut och bygger främst på vilken typ av ledning din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät: dricks-, spill- eller dagvatten. Avgiften kan till exempel bli lägre om dagvattnet tas om hand lokalt.

Köper du ett hus som redan är anslutet till det kommunala VA-nätet betalar du ingen anläggningsavgift igen. Det kan dock bli aktuellt med en ny anläggningsavgift om du bygger ut eller gör större ändringar av fastigheten.

Exempel 1 på anläggningsavgift för en normalvilla (typhus A)

Ansluten till dricks-, spill- och dagvatten. Huset är friliggande källarlöst enbostadshus med 800 m² tomtyta.

Anläggningsavgift för en normalvilla 2024

Detta betalar du för

Avgift

Servisavgift

70 261  kr

Förbindelsepunktsavgift

35 133 kr

Tomtyteavgift (800 m²)

34 300 kr

Lägenhetsavgift (1 lägenhet)

18 480 kr

Totalt

158 174 kr


Exempel 2 på anläggningsavgift för flerfamiljshus (typhus B) 

Anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. 15 lägenheter och 2000 m² tomtyta.

Anläggningsavgift för ett flerbostadshus 2024

Detta betalar du för

Avgift

Servisavgift

70 261 kr

Förbindelsepunktsavgift

35 133 kr

Tomtyteavgift (2000 m²)

85 750 kr

Lägenhetsavgift (15 lägenheter)

277 200 kr

Totalt

468 344 kr


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Simone Kamm