Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Bingo

Lotteritillstånd

Tillhör du en ideell förening och vill anordna ett lotteri? Om lotterna kostar mer än sju kronor styck eller om ni säljer lotter till allmänheten behöver ni tillstånd.

Enligt lotterilagen kan allmännyttiga ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Det kräver tillstånd. Lotteritillståndet söker din förening hos kultur- och fritidsförvaltningen.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det fråga om ett lotteri. Exempelvis om man lottar ut priser bland de deltagande på deras startnummer i ett motionslopp eller om man säljer lotter där slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser.

Om däremot utgången av arrangemanget avgörs genom en prestation till exempel en bedömning av någons slogan eller om deltagaren kan svaret på flera kunskapsfrågor, är det normalt inte fråga om ett lotteri.

Vem kan få tillstånd?

En förening kan komma ifråga att beviljas lotteritillstånd förutsatt att följande grundläggande punkter uppfylls:

 • Ideell förening med verksamhet i Sverige.
 • Förening som inte vägrar någon medlemskap, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till föreningens verksamhet.  
 • Verksamheten ska huvudsakligen främja ett allmännyttigt ändamål.
 • Syfte med verksamheten ska finnas angivet i föreningens stadgar.   
 • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster.

Olika tillstånd för lotterier

Det finns två sorters tillstånd att söka, dels när endast ett lotteri ska anordnas (§ 16) och dels när man vill anordna mer än ett lotteri under en treårsperiod (§ 17). Den sistnämnda kallas registrering.

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att få ansökningsblanketter för lotteritillstånd.

Ansökan om tillfälligt lotteritillstånd §16

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:   

 • Vinstplan   Ekonomisk plan för lotteriet   
 • Protokollsutdrag angående beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgifter om vem som är vald till lotteriföreståndare.   
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse  
 • Föreningens stadgar

Ansökan om registrering för lotteritillstånd § 17

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri enligt § 17 (lotterilagen), med en omsättning av 20 basbelopp under en treårsperiod   
 • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare   
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse   
 • Föreningens stadgar

Redovisning av lotterier

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader. Redovisningen genomför på en speciell blankett.

Ansökan och redovisning av lotterier skickas till

Vaggeryds kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 42
568 92 Skillingaryd

Märk kuvertet: "Lotteritillstånd".

Mer information om Lotteritillstånd finner du på Lotteriinspektionen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-02-07

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision