Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Receptfria läkemedel

För att få sälja receptfria läkemedel krävs tillstånd av Läkemedelsverket.. Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen medan kommunen ansvarar för den lokala tillsynen.

Anmälan

Innan en verksamhet med försäljning av vissa receptfria läkemedel startar måste detta anmälas till Läkemedelsverket, som underrättar kommunen om att anmälan inkommit. Om de uppgifter som lämnats i anmälan ändras eller om verksamheten avslutas måste Läkemedelsverket informeras.

Nikotinläkemedel inryms i begreppet vissa receptfria läkemedel.

Åldersgräns

Receptfria läkemedel får inte säljas eller överlämnas till den som inte fyllt 18 år. Överträdelse av förbudet är belagt med böter eller fängelse i högst sex månader. På försäljningsstället ska en tydlig och klart synbar skylt finnas med information om åldersgränsen.

Egenkontroll

Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som säljer receptfria läkemedel utöva egenkontroll och upprätta egenkontrollprogram för verksamheten. Det innebär att verksamhetsutövaren ska se till att exempelvis rutiner för ålderskontroll och system för hantering av produkten finns samlade i ett egenkontrollprogram.

Vad som ska ingå i egenkontrollen återfinns i Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel.

Tillsynsavgift

Kommunen har ett kontrollansvar och har rätt att ta betalt för sin kontroll. Om kommunen upptäcker allvarliga eller upprepade brister vid sin kontroll meddelar de Läkemedelsverket som har befogenheter att vidta åtgärder för att handlaren ska rätta sig.

Kommunens avgift är 1 683 kronor per år.

Den som bedriver detaljhandel ska även betala en årsavgift per försäljningsställe till Läkemedelsverket. Årsavgiften är densamma oavsett om verksamhetsutövaren väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ewa Carlsson