Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Receptfria läkemedel

För att få sälja receptfria läkemedel krävs tillstånd av Läkemedelsverket.. Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen medan kommunen ansvarar för den lokala tillsynen.

Anmälan

Innan en verksamhet med försäljning av vissa receptfria läkemedel startar måste detta anmälas till Läkemedelsverket, som underrättar kommunen om att anmälan inkommit. Om de uppgifter som lämnats i anmälan ändras eller om verksamheten avslutas måste Läkemedelsverket informeras.

Nikotinläkemedel inryms i begreppet vissa receptfria läkemedel.

Åldersgräns

Receptfria läkemedel får inte säljas eller överlämnas till den som inte fyllt 18 år. Överträdelse av förbudet är belagt med böter eller fängelse i högst sex månader. På försäljningsstället ska en tydlig och klart synbar skylt finnas med information om åldersgränsen.

Egenkontroll

Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska den som säljer receptfria läkemedel utöva egenkontroll och upprätta egenkontrollprogram för verksamheten. Det innebär att verksamhetsutövaren ska se till att exempelvis rutiner för ålderskontroll och system för hantering av produkten finns samlade i ett egenkontrollprogram.

Vad som ska ingå i egenkontrollen återfinns i Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-02-07

Sidansvarig:

Ewa Carlsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision