Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Serveringstillstånd, alkohol

Kommunen har enligt alkohollagen ansvar för beslut om serveringstillstånd. Med detta menas försäljning av starköl, vin och sprit för förtäring på stället. I Vaggeryds kommun är det socialnämnden som är beslutsinstans.

Lagen ger bland annat kommunen rätt att, vid tillståndsprövningen, som ett särskilt kriterium beakta om en servering kan medföra alkoholpolitiska olägenheter.

Kommunen har rätt att begränsa serveringstillstånden, om de kan innebära olägenheter för bland annat ordning och hälsa. Även det geografiska läget på serveringslokalen kan påverka beslutet.

Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.

Det finns olika typer av serveringstillstånd:

 • Stadigvarande tillstånd för servering till allmänhet eller slutet sällskap
 • Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten och slutet sällskap
 • Utvidgat tillstånd
 • Utökade serveringstider
 • Catering till slutet sällskap

Under självservice nedan hittar du e-blanketter och PDF-blanketter för ansökan. I dem framgår också vilka bilagor som du behöver skicka in tillsammans med din ansökan.

När behövs det inget serveringstillstånd?

Förenklat kan man säga att serveringstillstånd inte krävs om serveringen:

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • sker utan vinstintresse och utan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • äger rum i lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Alla tre punkterna ska vara uppfyllda, annars behövs serveringstillstånd.

Lokaler för servering

I en lokal där det finns serveringstillstånd får inte någon dricka andra alkoholdrycker än de som serveras enligt serveringstillståndet. Ingen får heller dricka alkoholdrycker på ett serveringsställe där alkohol inte får serveras eller i en lokal som yrkesmässigt upplåts för anordnande av sammankomster i slutna sällskap där mat eller dryck tillhandahålls av innehavaren eller dennes försorg.

Alkoholdrycker som inte får serveras i en lokal som avses ovan får heller inte förvaras i lokalen eller tillhörande utrymmen (gäller inte folköl).

Ansökan och handläggning

Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Kommunen ska informera sökanden om att skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Normalt är handläggningstiden för stadigvarande serveringstillstånd 3 månader. För anmälningsärenden är den kortare, 1-4 veckor beroende på typ av anmälan.

Ansökningsavgift

 • Nyansökningar, 10 092 kronor
 • Nytt tillstånd på grund av ändrad bolagsform eller ägarskifte 5 051 kronor
 • Ändring av befintligt tillstånd på grund av tillägg (till exempel catering) 5 051 kronor
 • Anmälan om ändring som påverkar tillsynen (till exempel PBI) 2 806 kronor
 • Utökad serveringsyta 2 806 kronor
 • Utökad serveringstid eller fler dryckesslag 1 123 kronor
 • Tillfälliga tillstånd till allmänheten, 6 732 kronor (enstaka tidsperiod, 4 dagar - 3 månader)
 • Till allmänheten, enstaka tillfällen 5 051 kronor (1 - 3 dagar, inklusive provsmakning,(partihandlare), gemensam serveringsyta eller pausservering).
 • Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap, 1 123 kronor
 • Till slutet sällskap, utökad serveringsyta och/eller serveringstid 1 123 kronor
 • Anmälan om lokal för catering, ej tidigare godkänd 1 123 kronor

Tillsyn av alkoholservering

Kommunen har tillsynsansvar för servering av alkoholdrycker och marknadsföring av alkoholdrycker. Kommunen gör olika typer av tillsyn: förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn. Ibland sker tillsynen tillsammans med andra myndigheter som Polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Tillsynsavgift

För tillsynen av alkoholservering tar kommunen ut en årlig avgift enligt nedan:

Restauranger med över

- 50 %           alkoholförsäljning                         16 838 kronor

- 26 - 49 %   alkoholförsäljning                          13 469 kronor

- 11 - 25 %   alkoholförsäljning                            8 980 kronor

-  6 - 10 %    alkoholförsäljning                            6 732 kronor

-  0 -  5 %     alkoholförsäljning                             4 490 kronor

Tillsyn av tillfällig alkoholservering till allmänheten ingår i ansökningsavgiften.

 • Tillsynsavgift för folkölsförsäljning, 1 683 kr
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ewa Carlsson