Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Så blir du leverantör

Ett första steg för att bli leverantör till en kommun är att vara uppdaterad om vilka upphandlingar som pågår och vilka som planeras.

Vi som kommun måste enligt lagen annonsera våra upphandlingar i en allmänt tillgänglig databas. Vaggeryds kommun använder sig av systemet e-Avrop. Där kan du som leverantör prenumerera på upphandlingar som annonseras och på så sätt undvika att missa ett kontrakt.

De annonserade och planerade upphandlingarna finns också här på vår webbsida, och du hittar dem under Pågående och Planerade upphandlingar i vänstermenyn.

När du har bestämt dig för att lämna anbud, tänkt då på att börja arbeta i god tid:

  • Läs förfrågningsunderlaget noggrant.
  • Ställ skriftliga frågor om förfrågningsunderlaget är oklart.

Minimikrav i varje upphandling är att du som leverantör har god och stabil ekonomi, sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Om en leverantör är dömd för kriminell verksamhet, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt då är detta en grund för uteslutning i upphandlingen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-02-07

Sidansvarig:

Ann Clewåker

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision