Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Kvinna på boende

Korttidsplats utanför det egna hemmet

Korttidsplats definieras som en bäddplats utanför det egna boendet, avsedd för tillfällig vård och omsorg dygnet runt.

Vi utgår från den enskildes behov och gör en individuell bedömning som ligger till grund för den sjukvård, omvårdnad och rehabilitering som erbjuds.

Korttidsvård​ Granen

Granen är korttidsvård för dig som:

  • har ett stort omfattande omvårdnadsbehov/hjälpmedel
  • är i behov av dubbelbemanning i hemmet
  • palliativ vård i livets slutskede

Granen ligger på Furugårdens vård- och omsorgsboende.

Asken – korttidsvistelse för dementa

Kortidsvistelsen Asken på Furugården i Vaggeryd riktas till dig med demenssjukdom som bor i eget boende men som är i behov av tillfälligt boende när till exempel anhöriga behöver avlastning. Vistelsen ska kännetecknas av gemenskap och aktivitet. Miljön är personligt utformad, hemlik och kännetecknas av trygghet och delaktighet.

För att få korttidsvistelse på Asken krävs att du:

  • har varit i kontakt med hälso- och sjukvård och genomgått en demensutredning och fått en diagnos om demenssjukdom
  • har ansökt om bistånd hos kommunens biståndshandläggare och fått ett beslut om plats i dagverksamheten eller korttidsvistelse.

Ansökan om korttidsboende

Ansöka om korttidsboende görs med fördel på e-blanketten, då behöver du kunna logga in med e-legitimation. Du kan också skriva ut PDF-blanketten eller kontakta socialförvaltningen för att få en blankett att fylla i.

  1. Blanketterna finns på Mina sidor under Omsorg och hjälplänk till annan webbplats

Du kan själv skriva din ansökan eller få hjälp av god man eller en nära anhörig.

Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med kommunens handläggare på tel: 0370-67 84 41.

Telefontid: måndag-fredag 08:30–09:30.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-10-16

Sidansvarig:

Liv Svensson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision