Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bostadsanpassning, hjälpmedel

Bostadsanpassning och hjälpmedel finns för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt.

Bostadsanpassning

För att kunna leva ett aktivt liv trots funktionsnedsättning behöver ibland närmiljön anpassas utifrån de individuella förutsättningarna. För funktionsnedsatta finns bidrag för att anpassa sin permanentbostad. Bidraget kan utgå för alla former av bestående funktionsnedsättning till exempel rörelsehinder, nedsatt syn, allergi med mera.

Inomhus kan en anpassning gälla till exempel att ordna en duschplats i stället för badkar, ta bort trösklar, bredda dörrar, automatiska dörröppnare, lyftanordningar mm. Utomhus kan en anpassning gälla till exempel räcken och ledstänger, hårdgöring av gångvägar, balkongtrallor, ramper med mera.

Den som äger sin bostad, är bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst kan söka.

Ansökan

Vid ansökan om bostadsanpassning eller hjälpmedel tas kontakt med arbetsterapeut på rehabenheten som gör hembesök och bedömning. Är bostadsanpassning aktuell skriver arbetsterapeuten ett intyg som skickas med vid ansökan.

Handläggaren eller arbetsterapeuterna kan hjälpa dig vid ansökan.

Här kan du ansöka om bostadanpassning » Länk till annan webbplats.

Hjälpmedel

Vaggeryds kommun erbjuder råd, stöd och hjälp för att alla medborgare ska kunna klara sina liv i hemmet på ett så självständigt sätt som möjligt. Det är rehabenheten som jobbar med bedömning av vilka hjälpmedel du eventuellt har behov av.

Verksamhetschef
Liv Svensson, tel: 0370-67 80 27

Rehabenheten
Vaggeryd, tel: 0370-67 85 99
Skillingaryd, tel: 0370-67 83 25

Lämna tillbaka hjälpmedel

Det är viktigt att återlämna hjälpmedel som ej längre behövs, detta gör du genom att kontakta till Rehabenheten.

Hjälpmedlen lämnas sedan av dig, till något av våra vård- och omsorgsboenden (Furugården, Ekgatan 4 i Vaggeryd, eller Sörgården, Berggatan 8 i Skillingaryd) i annat fall hämtas hjälpmedlen hemma hos dig mot avgift.

Bostadsanpassningsbidrag

Utfärdande av intyg för bostadsanpassningsbidrag: 322kr/intyg.
Hämtning av hjälpmedel: 322 kr/tillfälle.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Liv Svensson