Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd (socialbidrag) är ett villkorat bidrag som kan beviljas en person som inte kan försörja sig på annat sätt.

Alla som vistas i Vaggeryds kommun och inte har tillräckligt med pengar för att försörja sig och sin familj har, enligt socialtjänstlagen, rätt att ansöka om försörjningsstöd.

Ansökan gör du hos en försörjningsstödshandläggare på Arbetsmarknadsenheten som därefter bedömer om du har rätt till försörjningsstöd eller ej.

Från ansökan till pengar

Första gången man söker försörjningsstöd tar man kontakt med Arbetsmarknadsenheten i Vaggeryds kommun och bokar tid för besök hos en handläggare.

Vid besöket gås det igenom vilka regler som gäller för att få ekonomiskt bistånd. Alla eventuella tillgångar måste redovisas. Eftersom biståndet är behovsprövat, måste en utredning göras kring ditt behov. Hela hushållets tillgångar och inkomster påverkar försörjningsstödet. I ansökan ska du lämna uppgifter om alla inkomster och utgifter du har.

De vanligaste uppgifterna är:

  • Lön
  • Sjukpenning
  • Föräldrapenning
  • A-kassa eller ALFA-kassa
  • Pension
  • Utbildningsbidrag
  • Underhållsstöd, barn- och studiebidrag
  • Bostadsbidrag

Ändring av ekonomiska förhållanden

Alla förändringar i dina inkomster, förmögenhet och familje-/bostadsförhållanden ska meddelas till Arbetsmarknadsenheten under den tid du får försörjningsstöd.

Arbetslöshet

För att få bistånd på grund av arbetslöshet ska du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och söka arbete. Eftersom biståndet är behovsprövat, måste en utredning göras kring ditt behov. För att få försörjningsstöd beviljat skall du söka arbete aktivt, såvida du inte är sjukskriven med läkarintyg.

Riksnorm

Försörjningsstödet består av en riksnorm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och bidrag till övrig livsföring som till exempel tandvård, flyttkostnader och hemutrustning. Hur mycket pengar man kan få beror på familjens storlek och hemmavarande barns ålder.

Beräkna försörjningsstöd

Gör en provberäkning på Socialstyrelsens webbplats. Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter om din ekonomi som du själv matar in.

  1. Provberäkna försörjningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Väntetid

Den ungefärliga väntetiden för ett besök hos handläggare är cirka tre veckor.

Hur ansöker jag

Du når försörjningsstödshandläggare måndag–fredag kl. 8:30–9:30 på telefon: 0393-67 86 89

Utbetalning

Om du uppger ditt bankkontonummer sätts pengarna in där. Saknar du bankkonto sänds pengarna via utbetalningskort, vilket innebär en extra kostnad för dig. Som regel kommer dina pengar andra vardagen efter beslutsdagen.

Exempel: Beslut fattas måndag - pengar kommer onsdag, beslut fattas fredag - pengar kommer tisdag.

Om ansökan avslås

Om din ansökan om ekonomiskt bistånd helt eller delvis avslås, ska du få ett skriftligt beslut. Beslutet går att överklaga.

Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha kommit in. Din överklagan skickas till Arbetsmarknadsenheten.

Postadress:
Arbetsmarknadsenheten
Vaggeryds kommun
Box 43
568 21 Skillingaryd

Arbetsmarknadsenheten kan göra en omprövning av beslutet. Om de inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till Förvaltningsrätten i Jönköping för prövning.

Efter dom i Förvaltningsrätten har både Arbetsmarknadsenheten och du själv möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd hos Kammarrätten.

  1. Läs mer om att överklaga

Återbetalningsskyldig

Återbetalningsskyldig kan du bli om biståndet du beviljats betalats som förskott till exempel på pension, sjukpenning eller vid arbetskonflikt.

Du kan också bli skyldig att betala tillbaka bidraget och eventuellt också bli åtalad för bedrägeri om du lämnat felaktiga uppgifter om din ekonomi, låtit bli att lämna uppgifter eller på annat sätt orsakat att för mycket pengar betalats ut.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Anna Gradeen