Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Försörjningsstödets storlek

Hur stor summa du får i försörjningsstöd, beror dels på dina inkomster och utgifter, dels på familjens storlek och ålder på hemmavarande barn.

Försörjningsstöd till kostnader för till exempel boende, hushållsel, arbetsresor och hemförsäkring bedöms av kommunen när ansökningen prövas. De delar som bestäms av regeringen regleras i socialtjänstförordningen och kallas för riksnorm.

Det här ska pengarna räcka till:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Förbrukningsvaror
 • Hälsa och hygien
 • Dagstidning, telefon och TV-avgift.

Du kan också få bistånd till hyra, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon och avgifter till fack och arbetslöshetskassa. Detta kan du diskutera med din socialsekreterare hos socialtjänsten.

Personliga kostnader

Ålder

0 år

1-2

3

4-6

7-10

11-14

15-18

19-20

Ensam-

stående

Samman- boende

S:A personliga kostnader

2170

2430

2160

2430

3050

3510

3950

3980

3150

5680

Livsmedel alla måltider

957

1 045

1075

1 260

1460

1 685

1 915

1945

1930

3105

Livsmedel/dag *

31

34

35

41

47

54

62

63

62

100

Kläder/skor

338

475

470

475

590

665

735

735

580

1165

Fritid/lek

255

350

380

500

700

780

850

850

340

810

Hygien

545

485

160

120

200

280

350

350

300

610

Barn- och ungdomsförsäkring

75

75

75

75

100

100

100

100

0

0

* beräknas enligt följande: livsmedel alla måltider x 12 månader/365 dagar

Gemensamma kostnader

Antal personer

1

2

3

4

5

6

7*

Förbrukningsvaror

210

220

360

380

460

525

555

Dagstidning, telefon, m.m.

800

900

1060

1220

1390

1565

1705

Summa

1010

1120

1410

1600

1850

2090

2260

*För hushåll med fler än 7 personer; räkna med 170 kr extra per hushållsmedlem.

Fickpenningbelopp

Fickpenningbelopp; 1 899 kr/mån ( 48,18 % av prisbasbeloppet/12 mån)

Försörjningsstöd och bistånd till övrig livsföring kan även lämnas, enligt sedvanlig prövning, till exempelvis:

 • Boende, Hushållsel, Hemförsäkring
 • Arbetsresor
 • Läkarvård samt nödvändig tandvård
 • Glasögon
 • Avgifter till fackförening/a-kassa

Beräkna försörjningsstöd

Gör en provberäkning på Socialstyrelsens webbplats. Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter om din ekonomi som du själv matar in. Vaggeryds kommun har något högre bidragsbelopp än riksnormen.

 1. Provberäkna försörjningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Anna Gradeen