Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Försörjningsstödets storlek

Hur stor summa du får i försörjningsstöd, beror dels på dina inkomster och utgifter, dels på familjens storlek och ålder på hemmavarande barn.

Försörjningsstöd till kostnader för till exempel boende, hushållsel, arbetsresor och hemförsäkring bedöms av kommunen när ansökningen prövas. De delar som bestäms av regeringen regleras i socialtjänstförordningen och kallas för riksnorm.

Det här ska pengarna räcka till:

  • Livsmedel
  • Kläder och skor
  • Lek och fritid
  • Förbrukningsvaror
  • Hälsa och hygien
  • Dagstidning, telefon och TV-avgift.

Du kan också få bistånd till hyra, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon och avgifter till fack och arbetslöshetskassa. Detta kan du diskutera med din socialsekreterare hos socialtjänsten.

Barn och ungdomar

Ålder

< 1 år

1-2

3

4-6

7-10

11-14

15-18

19-20

Livsmedel utan lunch

767

790

835

935

0

0

0

0

Livsmedel med lunch

897

970

1015

1185

1370

1580

1800

1830

Kläder/skor

318

450

450

450

560

630

700

700

Fritid/lek

255

350

380

500

700

780

850

850


Hygien

545

485

160

120

200

280

350

350

Försäkring

75

75

75

75

100

100

100

100


Summa utan lunch

1960

2150

1900

2080

-

-

-

-

Summa med lunch

2090

2330

2115

2330

2930

3370

3800

3830

 

Vuxna


Ensamstående

Samboende

Livsmedel utan lunch

0

0

Livsmedel med lunch

1840

2940

Kläder/skor

550

1100

Fritid/lek

340

810


Hygien


300

 

610

Försäkring

-

-

Extra bidrag

-

-

Summa utan lunch

-

-

Summa med lunch

3030

5460

 

Gemensamma hushållskostnader

Antal personer

1

2

3

4

5

6

7

+

Förbrukningsvaror

170

180

290

320

380

445

475

30

Övrigt

800

900

1060

1220

1390

1565

1705

140

Summa

970

1080

1350

1540

1770

2010

2180

170

 

Beräkna försörjningsstöd

Gör en provberäkning på Socialstyrelsens webbplats. Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter om din ekonomi som du själv matar in. Vaggeryds kommun har något högre bidragsbelopp än riksnormen.

  1. Provberäkna försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-01-10

Sidansvarig:

Anna Gradeen

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision