Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
God man, förvaltare

Personer som av någon anledning inte kan sköta sina egna angelägenheter och sin rätt kan få en god man eller i vissa fall förvaltare.

God man

En god man är en person som har till uppgift att till exempel hjälpa någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att (när den hjälpen inte kan tillgodoses på annat sätt):

  • bevaka sin rätt
  • förvalta sin egendom
  • sörja för sin person

Förvaltare

Numera kan ingen bli omyndigförklarad, men om hjälpbehovet är omfattande kan istället för en god man en förvaltare förordnas. Överförmyndaren utreder och bedömer detta behov. Tingsrätten beslutar om inrättande av god man/förvaltarskap.

Förvaltare förordnas för de personer som på bland annat de ovan angivna grunderna inte kan sköta sina angelägenheter. Till skillnad från den som har god man har den som har förvaltare ingen egen rättshandlingsförmåga och kan då inte ingå avtal, ge bort gåvor med mera.

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder omyndiga barn. Normalt sett är det barnets föräldrar som är förmyndare.

Överförmyndaren utövar tillsyn över föräldrar vars barn har tillgångar över åtta basbelopp eller äger fastighet. I speciella fall utövas tillsynen av andra anledningar.

Ansökan och anmälan

Personer kan få god man eller förvaltare genom egen ansökan eller att en anhörig gör en ansökan på blanketten nedan. Även utomstående kan göra anmälan om personer som de anser är i behov av god man eller förvaltare.

Det är det gemensamma överförmyndarkansliet i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo (GGVV) som hanterar ansökningen.

Överförmyndarkansliet GGVV

Adress
Värnamo kommun
Överförmyndarkansli GGVV
331 83 Värnamo

Telefon: 0370-37 70 00

E-post: overformyndarkansliet-ggvv@varnamo.se

Överförmyndarkansliet GGVV:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handläggare
Elma Travancic
Tel: 0370-37 71 05

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-09-13

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision