Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Socialregister, sekretess och tystnadsplikt

Du som som har kontakt med socialtjänsten blir registrerad i en personakt. I personakten förs journaler så länge du har ett ärende hos socialtjänsten. Dessa har du rätt att läsa. Socialregistret får bara användas av socialtjänstens personal samt för statistikuppgifter.

Inga andra kontakter får tas utan ditt medgivande. Om du inte medger att kontroll görs kan det i vissa fall försvåra eller eventuellt omöjliggöra utredningsarbetet och få till följd att inget bistånd kan beviljas.

Ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslagens kap 26 § 1. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. I vissa fall kan annan lagstiftning upphäva socialtjänstens sekretess.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Anna Gradeen