Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bebis hand håller finger

Faderskap, föräldraskap

Enligt svensk lag ska faderskapet/föräldraskapet för alla barn som föds av ogift mamma fastställas via bekräftelse (eller dom). Du registrerar faderskap eller föräldraskap hos Skatteverket.

Registrera faderskap eller föräldraskap hos Skatteverket

Från och med 1 januari 2022 kan du bekräfta ditt föräldraskap via en e-tjänst på Skatteverket.

För att det ska vara möjligt att göra en bekräftelse digitalt på Skatteverkets webbplats måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Båda föräldrarna ska vara myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
  • Barnet ska vara folkbokfört när bekräftelsen lämnas.
  • Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse.
  • Båda föräldrarna har tillgång till elektronisk legitimation (bank-ID)

Denna möjlighet till digital bekräftelse av föräldraskap kan användas om barnet har fötts den 1 januari 2022 eller senare. Det kommer också att finnas möjlighet att anmäla gemensam vårdnad digitalt i samband med bekräftelse av föräldraskap.

Om en digital bekräftelse inte görs inom 14 dagar från barnets födelse kommer Skatteverket att skicka information om barnets födelse till socialnämnden som från och med dag 15 ansvarar för föräldraskapsutredningen. Detta innebär att de som önskar fastställa faderskapet före barnets födsel hos socialnämnden, kommer att få vänta cirka 3 veckor (de första 14 dagarna samt ytterligare cirka 1 veckas handläggningstid) innan faderskapet kan fastställas.

För kortare hanteringstid efter barnets födelse rekommenderas föräldrar därför att själva registrera föräldraskapet med BankID via Skatteverkets webbplats.

Om det finns tveksamheter kring de uppgifter som ska lämnas i e-tjänsten eller om det föreligger osäkerhet kring föräldraskap och regler, ska en digital bekräftelse inte göras. Föräldrarna ska då istället vända sig till socialnämnden för utredning och bekräftelse av föräldraskapet.

Underhåll

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Den förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till barnet. Barnet kan få underhållsstöd från Försäkringskassan om föräldern inte har betalningsförmåga helt eller delvis. Man kan vända sig till advokat för att få hjälp med beräkningen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Maria Nordgren