Huvudmeny

!

VIKTIGT MEDDELANDE!
Störningar i telefonin i Vaggeryds kommun
Uppdaterad: 2023-12-05 kl 15.15 Tele2 har fortsatta driftstörningar i mobilnätet vilket påverkar Vaggeryds kommuns telefoni.

Läs mer
Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bebis hand håller finger

Faderskap, föräldraskap

Enligt svensk lag ska faderskapet/föräldraskapet för alla barn som föds av ogift mamma fastställas via bekräftelse (eller dom). Du registrerar faderskap eller föräldraskap hos Skatteverket.

Registrera faderskap eller föräldraskap hos Skatteverket

Från och med 1 januari 2022 kan du bekräfta ditt föräldraskap via en e-tjänst på Skatteverket.

För att det ska vara möjligt att göra en bekräftelse digitalt på Skatteverkets webbplats måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Båda föräldrarna ska vara myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
  • Barnet ska vara folkbokfört när bekräftelsen lämnas.
  • Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse.
  • Båda föräldrarna har tillgång till elektronisk legitimation (bank-ID)

Denna möjlighet till digital bekräftelse av föräldraskap kan användas om barnet har fötts den 1 januari 2022 eller senare. Det kommer också att finnas möjlighet att anmäla gemensam vårdnad digitalt i samband med bekräftelse av föräldraskap.

Om en digital bekräftelse inte görs inom 14 dagar från barnets födelse kommer Skatteverket att skicka information om barnets födelse till socialnämnden som från och med dag 15 ansvarar för föräldraskapsutredningen. Detta innebär att de som önskar fastställa faderskapet före barnets födsel hos socialnämnden, kommer att få vänta cirka 3 veckor (de första 14 dagarna samt ytterligare cirka 1 veckas handläggningstid) innan faderskapet kan fastställas.

För kortare hanteringstid efter barnets födelse rekommenderas föräldrar därför att själva registrera föräldraskapet med BankID via Skatteverkets webbplats.

Om det finns tveksamheter kring de uppgifter som ska lämnas i e-tjänsten eller om det föreligger osäkerhet kring föräldraskap och regler, ska en digital bekräftelse inte göras. Föräldrarna ska då istället vända sig till socialnämnden för utredning och bekräftelse av föräldraskapet.

Mer information

Mer information finns på Myndigheten för familjerätts och föräldraskapsstöds webbplats Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. och på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Underhåll

Föräldrar ansvarar för sina barns försörjning tills att barnet blir myndigt eller tills att barnet fyller 21 år om barnet går i gymnasieskola eller grundskola.

Den förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till barnet. Barnet kan få underhållsstöd från Försäkringskassan om föräldern inte betalar alls eller betalar mindre än 1 573:-/månad. Ibland kan det vara aktuellt att den underhållsskyldige ska betala ett högre underhållsbidrag än 1 573:-/månad. Man kan vända sig till advokat för att få hjälp med beräkningen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Maria Nordgren