Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Pojke i grönska

Elevhälsa, elevhälsovård

Alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Målet är att stödja elevernas utveckling mot målen. Elevhälsan är i första hand förebyggande och hälsofrämjande.

All verksamhet är kostnadsfri. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren.

Läs ditt barns journal via nätet

Du som vårdnadshavare kan se ditt barns uppgifter om tillväxtkurva och vaccinationer i barnets journal på 1177.se till dess att barnet fyllt 13 år.

Du som elev kan se dina uppgifter om tillväxtkurva och vaccinationer i din journal från det att du fyllt 16 år.

Personal inom elevhälsan

I elevhälsan ingår skolläkare, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och specialpedagoger. Elevhälsopersonalen samverkar i ett elevhälsoteam som leds av skolans rektorer.

Barnhälsovård för barn i förskolan

Ansvariga för barnhälsovården för barn mellan 0–5 år är Region Jönköpings län och barnavårdscentralerna.

För barn i förskolan kan du vända dig till förskolechef eller specialpedagog på respektive förskola. Kommunen har även familjecentralen i Vaggeryd som arbetar för att skapa mötesplatser. Där arbetar BVC-sjuksköterska, barnmorska, socionom och förskollärare.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Helen Bengtsson-Carlström