Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Pojke i grönska

Elevhälsa

Alla elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet erbjuds skolhälsovård. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Målet är att stödja elevernas utveckling mot målen. Elevhälsan är i första hand förebyggande och hälsofrämjande.

All verksamhet är kostnadsfri. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren. I elevhälsan ingår skolläkare, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, specialpedagoger och lärare. Elevhälsopersonalen samverkar i ett elevhälsoteam som leds av skolans rektorer.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Helen Bengtsson-Carlström