Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Rörligt elevstöd

Rörligt elevstöd (RES) arbetar på uppdrag av skolornas elevhälsoteam och socialtjänsten. RES hör till socialförvaltningen och ingår i Individ och familjeomsorgens (IFO) öppenvård.

Vi arbetar målinriktat med det som är bekymmersamt för eleven. Det kan gälla hög frånvaro i skolan, sociala svårigheter som t ex samspel med andra elever eller att man har svårighet med att ha en fungerande fritid. Vid behov samarbetar vi med andra aktörer som eleven får hjälp av. Vi arbetar hela tiden med elevens bästa för ögonen, med utgångspunkt från elevens behov och tillsammans med elevens familj/hem och skola.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jessika Holmkvist