Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Underhållsbidrag, underhållsstöd

Den förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till barnet. Barnet kan under vissa förutsättningar få underhållsstöd från Försäkringskassan.

Föräldrar ansvarar för sina barns försörjning tills att barnet blir myndigt eller tills att barnet fyller 21 år om barnet går i gymnasieskola eller grundskola.

Den förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till barnet. Barnet kan få underhållsstöd från Försäkringskassan om föräldern inte betalar alls eller betalar mindre än 1 573:-/månad. Ibland kan det vara aktuellt att den underhållsskyldige ska betala ett högre underhållsbidrag än 1 573:-/månad. Man kan vända sig till advokat för att få hjälp med beräkningen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Maria Nordgren