Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Äldre kvinna

Demens

Vaggeryds kommun erbjuder stöd och hjälp till dig som drabbats av demenssjukdom. Även dina anhöriga kan behöva stöd.

Vad innebär demens?

Som äldre kan man ibland uppleva vissa minnesstörningar. Ofta är minnesproblemen övergående, men det kan också vara första steget i en demenssjukdom.

Demens är förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Vid demens påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart minnesproblematik räcker inte för att kunna ställa diagnosen.

Andra funktioner som brukar drabbas är: förmåga att tänka strukturerat, att planera och skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva känslor som förut och att kontrollera sina känslor.

Boende, vård och dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Dagverksamheten Asken

Dagverksamheten i riktas till dig med demenssjukdom som bor i eget boende men som är i behov av gemenskap och aktivitet. För att bryta ensamhet och ge möjlighet till social gemenskap bedrivs dagverksamhet i form av rehabiliterande insatser, insatser som syftar till att behålla funktioner samt insatser som stimulerar till meningsfullhet. Du som drabbats av demenssjukdom erbjuds möjlighet till en meningsfull vardag med möjligheter till individuellt anpassade aktiviteter.

Dagverksamheten Asken bedrivs på Furugården i Vaggeryd.

Demensboende

I kommunen finns två demensboende Boken/Eken (Furugården) och Hagen/Kullen (Sörgården).

Korttidsvistelse Hagen/Kullen

Korttidsvistelse på Hagen/Kullen, Sörgården i Skillingaryd riktas till dig med demenssjukdom som bor i eget boende men som är i behov av tillfälligt boende när till exempel anhöriga behöver avlastning. Vistelsen ska kännetecknas av gemenskap och aktivitet. Miljön är personligt utformad, hemlik och kännetecknas av trygghet och delaktighet.

Dagverksamhet och korttidsvistelse ska också ge anhöriga möjlighet till avlastning.

För att få korttidsvistelse eller delta i dagverksamhet på Hagen krävs att du:

  • har varit i kontakt med hälso- och sjukvård och genomgått en demensutredning och fått en diagnos om demenssjukdom
Telefon till verksamheter

Avdelning

Telefon

Asken (dagverksamhet)

0393-67 84 60

Boken (demensboende)

0393-67 83 93

Eken (demensboende)

0393-67 83 33

Hagen (korttidsboende & demensboende)

0393-67 83 30

Kullen (korttidsboende & demensboende)

0393-67 83 34


Områdeschef, Furugården, demensboende, korttidsboende och dagverksamhet
Tel: 0393-67 84 01

Områdeschef, Sörgården särskilt boende, demensenheten
Tel: 0370-67 83 19

Ansökan

För att kunna ansöka om hjälp genom kommunens verksamhet för personer demens ska du ha varit i kontakt med hälso- och sjukvård och genomgått en demensutredning och därigenom fått diagnos om demenssjukdom.

Därefter ansöker du till kommunen via e-blankett eller PDF-blankett för utskrift. En handläggare gör en bedömning och fattar beslut om plats på demensboende, dagverksamheten eller kortidsvistelse enligt socialtjänstlagen.

  1. Blanketterna finns på Mina sidor under Omsorg och hjälp Länk till annan webbplats.

Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med socialförvaltningens handläggare på tel: 0370-67 84 41.

Telefontid: måndag–fredag 08:30–09:30.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Liv Svensson