Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Äng i soldis

Psykisk ohälsa

Vaggeryds kommun jobbar på flera olika sätt för att stödja och underlätta för personer med psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp och det innebär allt från större eller mindre besvär som påverkar vardagslivet till allvarligare psykiska sjukdomar.

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. Livet innebär livskriser av olika slag som drabbar dig känslomässigt och då du kan må psykiskt dåligt. Många pratar med sina nära när de känner oro och ångest, vilket kan räcka för att det ska kännas bättre, men ibland räcker inte det utan det behövs professionell vård, stöd eller hjälp. I detta läge ska du i första hand ta kontakt med din vårdcentral eller med öppen psykiatrisk mottagning.

Psykisk funktionsnedsättning

Du som inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har enligt Socialtjänstlagen (SoL) rätt till stöd.

Inom enheten för psykisk ohälsa finns följande verksamheter:

Boendestöd i den egna bostaden

I Vaggeryds kommun finns ett team som bistår den enskilde med olika stödinsatser han/hon blivit beviljad, i den egna bostaden. Teamet arbetar i hela kommunen

Adress: Skolgatan 8, 568 31 Skillingaryd
Telefon: 0370–67 83 40

  1. Läs mer om boendestöd i eget boende

Servicebostad med stöd dygnet runt – Tellus

I kommunen finns det en servicebostad som är belägen i Skillingaryd. Där finns 7 platser där de som bor får stöd dygnet runt.

Adress: Skolgatan 8, 568 31 Skillingaryd
Telefon: 0370-67 84 64

  1. Läs mer om gruppboende/servicebostad

Kontaktperson

En kontaktperson kan hjälpa dig att bryta social isolering och få en meningsfull fritid.

Ansökan om stöd

Ansöka om insats (boendestöd, bostad med särskild service, kontaktperson) görs med fördel på e-blanketten, då behöver du kunna logga in med e-legitimation. Du kan också skriva ut PDF-blanketten eller kontakta socialförvaltningen för att få en blankett att fylla i.

  1. Blanketterna finns på Mina sidor under Omsorg och hjälp Länk till annan webbplats.

Du kan själv skriva din ansökan eller få hjälp av god man/förvaltare eller en nära anhörig.

Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med socialförvaltningens handläggare på tel: 0370-67 84 41.

Telefontid: måndag–fredag 8:30–09:30.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jessika Holmkvist