Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Missbruk-, drog- eller beroendeproblem

Har du själv eller någon anhörig problem med missbruk av alkohol, narkotika eller spel? Det finns hjälp och stöd att få för att förändra situationen.

Användning av alkohol och/eller droger innebär både fysiska, psykiska och sociala risker. Alkoholkulturen finns runt omkring oss, och många av oss använder alkohol. Det blir en glidande skala för när problem uppstår. Skalan brukar delas in i riskbruk, missbruk och beroende.

Riskbruk

Riskbruk av alkohol ökar risken för skadliga fysiska-, psykiska- eller sociala konsekvenser. Någon helt riskfri alkoholkonsumtion finns inte. Med riskbruk menas antingen en hög genomsnittlig konsumtion över tid[1] eller av att man dricker mycket alkohol vid et och samma tillfälle minst en gång i månaden. [2] Det styrs alltså av hur mycket alkohol man dricker och hur dryckesmönstret ser ut.


[1] 10 standardglas eller mer per vecka.

[2] 4 standardglas eller mer vid samma tillfälle, för både män och kvinnor, en gång i månaden eller oftare

Missbruk

Missbruk innebär att man till följd av alkohol/droger/spel får upprepade sociala, fysiska och/eller psykiska konsekvenser. Det kan innebära försummade relationer, försämrad hälsa, problem med arbete eller skola, att man begår brott eller blir våldsam.

Spelberoende

Spelberoende innebär att ha förlorat kontrollen över sitt spelande. Det påverkar viktiga relationer, arbete eller ekonomi, och man misslyckas med försök att sluta spela. Att vara spelberoende innebär ofta att man spelar för att försöka vinna tillbaka det man har förlorat. Spelberoende skapar ofta en stor psykisk ohälsa.

Beroende

Beroende innebär en upprepad och tvångsmässig användning samt kontrollförlust som i förlängningen leder till negativa konsekvenser. Det innebär också att man behöver mer för att uppnå samma effekt, abstinens när man slutar, att mycket tid går åt till att tänka på och försöka få tag i alkohol, droger eller att spela. Beroende kan innebära psykiska, fysiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. I regel krävs hjälp för att förändra sin situation om man blivit beroende.jälp

Att få hjälp med missbruksproblem

Det finns de som har missbruksproblem som kommer ifrån sina problem utan vårdinsatser. Om man inte lyckas bryta missbruk eller på egen hand kan man behöva söka professionell hjälp.

Kommunen har ansvaret för att personer med missbruks- eller beroendeproblematik får den hjälp och vård de behöver genom att erbjuda olika former av insatser. Insatserna ska vara individuellt anpassade för att ge bästa möjliga effekt.

Vid ansökan om hjälp får man kontakt med en handläggare att samarbeta med för att utreda och komma fram till vilken hjälp som behövs och vad man är beredd att göra.

Öppenvård – Mötesplats Vaggeryd och Skillingaryd

Mötesplats Vaggeryd/Skillingaryd är en öppenvårdsverksamhet som erbjuder både stöd, samtalsbehandling och socialt sammanhang. Insatsen skräddarsys utifrån behov. Det finns också tillfällen i veckan som det är en öppen lågtröskelverksamhet som vänder sig till alla som befinner sig i någon form av utanförskap.

Anhörig till missbrukare

Relationer blir ofta lidande utifrån missbruk och beroende. Du som anhörig kan själv få stöd. Om du själv vil ha hjälp, vill anmäla att någon annan behöver hjälp eller behöver stöd som anhörig kontakta socialkontoret.

Socialförvaltningens reception

Besöksadress: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd
Telefon: 0370-67 84 41
Fax: 0370-67 84 88

Akuta ärenden hänvisas till mottagningssenheten 0370-67 80 43

Öppettider i sommar

Socialförvaltningens reception har följande öppettider från 17 juni till och med 11 augusti 2024.

  • Receptionen är bemannad från 08.00-12.00 fram till 11 augusti.
  • Dörrarna till väntrummet kommer stängas kl.15.00 varje dag.

Om ni har inbokade tider efter kl.15.00 så kommer en handläggare och möter upp.

Ordinarie öppettider, reception

Lunchstängt 12.00-13.00

  • måndag 08.00-12.00
  • tisdag-torsdag 08.00-16.00
  • fredag 08.00-15.00

När receptionen är obemannad och du har ett inbokat besök med en handläggare var vänlig och sitt ner och vänta, du kommer att bli hämtad av din handläggare.

Handläggarnas telefontid

Övriga tider
Om du vill göra en orosanmälan, är utsatt för våld eller hot, misstänker att barn eller ungdomar far illa eller har problem med missbruk kan du nå kommunens mottagningsenhet på telefonnummer 0370-67 80 43, telefontid: måndag- torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-15.00 Lunchstängt 12.00-13.00

Akuta ärenden övrig tid, kvällar, nätter och helger hänvisas till socialjouren 112, begär socialjouren för Värnamo/ Vaggeryds kommun.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Maria Nordgren