Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2020-09-25

En kvinnas två ögon.

Besöksförbudet hävs på särskilda boenden

Regeringen meddelade idag att det tillfälliga besöksförbudet på landets särskilda boenden upphävs från och med 1 oktober. Det tillfälliga besöksförbudet har gällt sedan 1 april.

Regeringen var även tydlig med att ett stort ansvar ligger på närstående som besöker ett särskilt boende genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

- Vi är inte förvånade över regeringens beslut, säger Lotta Damberg, socialchef. Den senaste tidens nedgång i antalet smittade, både nationellt och regionalt, samt lättnande i andra restriktioner har pekat på en lättnad eller en upphävning av besöksrestriktionen. Som vi nämnde i samband med Socialstyrelsens förtydligande kring säkra besök i augusti, gläds vi åt att närstående och brukare återigen kan ses på mer vanligt sätt.

- Socialförvaltningen inväntar nu Socialstyrelsens nya föreskrifter samt Folkhälsomyndighetens förnyade rekommendationer kring besök, vilka väntas komma inom kort. Dessa kommer sedan, tillsammans med rekommendationer från Smittskydd på Region Jönköping, att utgöra grund för socialförvaltningens arbete med rutiner och riktlinjer för besök på våra särskilda boenden, säger Lotta Damberg.

Pandemin pågår och vi behöver fortsätta hålla fast i de goda vanor vi har lärt oss under de senaste månaderna. Det vi tillsammans gör spelar stor roll i arbetet med att minska risken för smittspridning.

Tillsammans gör vi skillnad!

Nationellt besöksförbud gäller fram till sista september

Det nationella besöksförbudet på äldreboenden infördes den 1 april 2020 för att minska smittspridningen av covid-19. Därefter har förbudet förlängts vid två tillfällen och gäller fram till den sista september.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-09-25

Sidansvarig:

Johan Lundell