Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som ges under kortare eller längre tid. Till hemsjukvård räknas även rehabilitering, habilitering och palliativ vård.

Hemsjukvård är tillgängligt hela dygnet. Exempel på sjukvårdsinsatser är hjälp med läkemedel, sårvård eller provtagning som utförs av sjuksköterska och i vissa fall undersköterska.

Vem får hemsjukvård?

Om du på grund av sjukdom eller omfattande funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen kan du ha rätt till hemsjukvård.

Ansökan

Ta kontakt med din vårdcentral om du vill ansöka om hemsjukvård. Det är kommunens legitimerade sjukvårdspersonal som bedömer om du har rätt till vård i hemmet och när den kan avslutas.

Avgifter inom hemsjukvård

Inskriven hemsjukvård: 328 kr/månad. Ingår i maxtaxan 2 575 kronor/månad.

Rehabilitering

Rehabilitering ges av arbetsterapeut för råd, bedömning och utprovning av hjälpmedel, till exempel rullstol. I vissa fall kan det vara aktuellt med bostadsanpassning. Rehabilitering ges även av sjukgymnast i form av sjukgymnastik och träning. Fysioterapeut bedömer också och kan hjälpa till med hjälpmedel till exempel rollator.

Region Jönköpings län ansvarar för läkarinsatser och andra specialistinsatser som i vissa fall kan ges i hemmet.

Läkarbesök

Om du behöver träffa en läkare ska du precis som tidigare ta kontakt med din vårdcentral

Hemsjukvård under tillfällig vistelse i Vaggeryds kommun

För att du skall kunna få hemsjukvård under tillfällig vistelse i Vaggeryds kommun krävs att du har hemsjukvård i din hemkommun. Din hemkommun skall då göra en beställning av hemsjukvård för din räkning till Vaggeryds kommun. Du som enskild person kan inte ansöka om hemsjukvård i vistelsekommunen. Om behov finns av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet ska likadan bedömning göras för vistelsegäster som för Vaggeryds kommuns invånare. Hemsjukvård beviljas de patienter som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte på egen hand, eller med stöd, kan ta sig till vårdcentral eller annan mottagning utan att det innebär stora påfrestningar eller olägenheter. Med stöd menas den hjälp patienten kan behöva för att ta sig till en mottagning. Exempel på stöd kan vara sjukresa eller följeslagare.

Information till hemkommunen

Inför er kommuninvånares tillfälliga vistelse i Vaggeryds kommun skall hemsjukvården kontaktas senast två veckor innan planerad vistelse påbörjas.

Beställning av tillfällig vistelse görs av hemkommunen och skall vara enligt Vaggeryds kommun beställningsblankett om Tillfällig vistelse. Vid beställning av hemsjukvård görs först en behovsbedömning av beställda insatser samt om insatserna är genomförbara utifrån patientsäkerhet. Beslut på hemsjukvårdsinsatser lämnas via mail eller telefonkontakt till beställaren i hemkommunen.

Vaggeryds kommun debiterar hemkommunen enligt fastställda avgifter en gång per månad. Minsta debitering är 30 minuter. Restid samt varje påbörjad halvtimma debiteras. För mer information om avgifter:

Kontaktuppgifter:

Hemsjukvården Skillingaryd
Sjuksköterska: 0370-67 83 15
Områdeschef Skillingaryd hälsosjukvård: 0370-67 80 22

Hemsjukvården Vaggeryd
Sjuksköterska: 0393-67 84 04
Områdeschef Vaggeryd hälsosjukvård: 0393-67 83 95

Vårdcentraler

Skillingaryds vårdcentral Bra liv
Artillerigatan 27
568 30 Skillingaryd
Telefon: 010-244 03 50

Vaggeryds vårdcentral Bra liv
Lundavägen 23
567 23 Vaggeryd
telefon: 010-244 05 70

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Maria Nordgren