Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som ges under kortare eller längre tid. Till hemsjukvård räknas även rehabilitering, habilitering och palliativ vård.

Hemsjukvård är tillgängligt hela dygnet. Exempel på sjukvårdsinsatser är hjälp med läkemedel, sårvård eller provtagning som utförs av sjuksköterska och i vissa fall undersköterska.

Vem får hemsjukvård?

Om du på grund av sjukdom eller omfattande funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen kan du ha rätt till hemsjukvård.

Ansökan

Ta kontakt med din vårdcentral om du vill ansöka om hemsjukvård. Det är kommunens legitimerade sjukvårdspersonal som bedömer om du har rätt till vård i hemmet och när den kan avslutas.

Avgifter inom hemsjukvård

Inskriven hemsjukvård: 300 kr/månad. Ingår i maxtaxan 2089 kronor/månad.

Bostadsanpassningsbidrag

Utfärdande av intyg för bostadsanpassningsbidrag: 300 kr/intyg.
Hämtning av hjälpmedel: 300 kr/tillfälle.

Rehabilitering

Rehabilitering ges av arbetsterapeut för råd, bedömning och utprovning av hjälpmedel, till exempel rullstol. I vissa fall kan det vara aktuellt med bostadsanpassning. Rehabilitering ges även av sjukgymnast i form av sjukgymnastik och träning. Sjukgymnasten bedömer också och kan hjälpa till med hjälpmedel till exempel rollator.

Region Jönköpings län ansvarar för läkarinsatser och andra specialistinsatser som i vissa fall kan ges i hemmet.

Läkarbesök

Om du behöver träffa en läkare ska du precis som tidigare ta kontakt med din vårdcentral

Hemsjukvård under tillfällig vistelse i Vaggeryds kommun

För att du skall kunna få insatser från hemsjukvården i Vaggeryds kommun krävs att du har hemsjukvård i din hemkommun eller att din hemkommun har bedömt att du har ett behov av hemsjukvård under din vistelse i Vaggeryds kommun. Din hemkommun skall då göra en beställning av hemsjukvård för din räkning till Vaggeryds kommun. Du som enskild person kan inte ansöka om hemsjukvård i din vistelsekommun. Behovet för vistelsegäster som för Vaggeryds kommuns invånare. Hemsjukvård beviljas de patienter som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte på egen hand, eller med stöd, kan ta sig till vårdcentral eller annan mottagning utan att det innebär stora påfrestningar eller olägenheter. Med stöd menas den hjälp patienten kan behöva för att ta sig till en mottagning. Exempel på stöd kan vara sjukresa eller följeslagare.

Information till hemkommun

I de fall då er kommuninvånare bedöms ha ett behov av hemsjukvård under sin vistelse i Vaggeryds kommun så skall hemsjukvården kontaktas senast två veckor innan vistelsen planerar påbörjas. Blankett ifylles och skickas till aktuell ort i Vaggeryds kommun. Vaggeryds kommuns hälso- och sjukvårdsorganisation gör då en bedömning om uppdraget är enligt ovan kriterier samt om uppdraget är genomförbart utifrån patientsäkerhet.

Vaggeryds kommun debiterar 760 sek/h . Minsta debitering är 30 minuter. Restid samt varje påbörjad halvtimma debiteras.

Kontaktuppgifter

Hemsjukvården Skillingaryd
Telefon: 0370-678315
Fax: 0370-678335

Hemsjukvården Vaggeryd
Telefon: 0393-678404
Fax: 0393-678461

Vårdcentraler

Skillingaryds vårdcentral
Ljungbergsgatan 2
568 30 Skillingaryd
Telefon: 0370-37 93 00

Vaggeryds vårdcentral
Lundavägen 23
567 23 Vaggeryd
telefon: 0393-405 70

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-01-11

Sidansvarig:

Maria Nordgren

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision