Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Tillfällig vistelse

Beställningen av tillfällig vistelse görs av bosättningskommunen och skall vara enligt Vaggeryds kommuns beställningsblankett om Tillfällig vistelse.

Beställningen inklusive alla bilagor* skickas till socialförvaltningen:

Beställningen finns på sida 2-3. Komplett ifylld beställningsblankett skall vara Vaggeryds kommun tillhanda senast två veckor före ankomstdatum. Beställningsunderlag som inte är komplett ifyllt, eller där bilagor saknas, återsänds till bosättningskommunen för komplettering. Kompletteringen skall vara Vaggeryds kommun tillhanda senast två veckor före ankomstdatum. Ändringar i beställningen skall kompletteras skriftligt (vid förlängd vistelse se nästa punkt).

Förlängning av den tillfälliga vistelsen skall göras på ny beställningsblankett med två veckors varsel.

Följande skall alltid bifogas vid HSL beställning:

 • Specifikation på beställda insatser*
 • Nödvändiga journalanteckningar såsom epikris, anamnes, omvårdnadsplan*
 • Läkemedelslista*
 • Ordinationslista ex. doseringsschema för läkemedel Waran*
 • Intyg på behandling och träningsprogram vid rehabiliteringsinsatser via arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut*.

Följande skall alltid bifogas vid SoL beställning:

 • Aktuell utredning, bedömning och beslut*
 • Senaste genomförandeplan*
 • Ska kommunens personal utföra egenvård ska läkarbedömning bifogas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter*

Följande skall alltid bifogas vid LSS beställning:

 • Aktuell utredning, bedömning och beslut*
 • Senaste genomförandeplan*

Beställda insatser skall vara anpassade till bostaden på den tillfälliga vistelseadressen, alternativt bostaden skall vara anpassad till beställda insatser.

Används hjälpmedel i den ordinarie bostaden skall dessa medtas och vara anpassade till bostaden på den tillfälliga vistelseadressen. Hjälpmedel förskrivs av bosättningskommunen. Vård- och omsorgstagaren kan inte få hjälpmedel förskrivna i vistelsekommunen Vaggeryds kommun.

Inkontinenshjälpmedel skall medtas/skickas till bostaden på den tillfälliga vistelseadressen samt mängden/behovet av inkontinenshjälpmedel skall vara anpassat till hela vistelseperioden.

Om hjälpbehovet förändras under visstelens gång kontaktar Vaggeryds kommun bosättningskommunen omgående. Vaggeryds kommun kan bistå med utredning och beslut i uppdrag av bosättningskommunen.

Vid beställning av hemsjukvård (sjuksköterskeinsatser) görs först en behovsbedömning av beställda insatser. Bekräftelse och beslut på hemsjukvårdsinsatser görs av Vaggeryds kommun via mail eller telefonkontakt till beställaren i bosättningskommunen.

Fakturering av insatserna kommer att ske till bosättningskommunen efter avslutad vistelse i Vaggeryds kommun.

Ovanstående information finns med under Villkor för varje lagstiftning.

 • Se tillhörande blankett ”Beställning tillfällig vistelse HSL”
 • Se tillhörande blankett ”Beställning tillfällig vistelse SoL
 • Se tillhörande blankett ”Beställning tillfällig vistelse LSS”
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Maria Nordgren