Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande arbetet är en del i kommunens övergripande trygghets- och säkerhetsarbete.

Brottsförebyggande råd

Det är frivilligt för kommunerna att starta lokala brottsförebyggande råd . Många lokala brottsförebyggande råd kan kalla sig folkhälsoråd, trygghetsråd, välfärdsråd eller liknande.

Vaggeryds kommun lokala brottsförebyggande råd träffas fyra gånger om året och vid behov. Inbjudna deltagare är:

  • kommunstyrelsens ordförande
  • kommunstyrelsens vice ordförande (ordförande)
  • säkerhets- och beredskapssamordnaren (sammankallande)
  • ansvarig och representanter för lokalpolisområde Värnamo/Vaggeryd
  • kommunens fältassistenter
  • samordnare sociala verksamheter
  • förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen.

Handlingsplan

Det brottsförebyggande arbetet beskrivs och utgår från den handlingsplan som tagits fram tillsammans av kommun och polis. Syftet med en handlingsplan är att med en gemensam lägesbild skapa bättre förutsättningar för ett förebyggande arbete.

I handlingsplanen specificeras de gemensamma problemområden som valts ut tillsammans med mål och en grov åtgärdsplan. De utvalda områdena ges därmed ökat fokus vid sidan av myndigheternas ordinarie uppdrag och åtaganden.

Handlingsplanen förankras hos såväl Polismyndigheten som kommunens högsta politiska nivå. 2016-2017 års handlingsplan ska följas upp vid det lokala Brottsförebyggande rådet (L BRÅ) första möte på vårterminen 2016 och därefter fortlöpande under aktuell period. En revidering av planen skall sedan ske inför nästkommande plan 2018-2019. Om ett nytt problemområde skulle bli aktuellt kan det komma att lyftas in som ett nytt åtgärdsområde i den reviderade planen.

Nytt för år 2015 är införandet av medborgarlöften som är en utveckling av samverkan mellan polis och kommun. Medborgarlöftet och handlingsprogrammet hör samman på så sätt att de utgår från samma lägesbild som polis och kommun gemensamt tagit fram när det gäller det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Tina Petersson