Huvudmeny

Huvudgren:

Omsorg och hjälp

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Medverkan – Familjefrid i GGVV

I Medverkan – Familjefrid i GGVV samarbetar Vaggeryds kommun med Gnosjö, Värnamo och Gislaved i familjefridsfrågor och våld i nära relationer.

Våld är mycket mer än slag och sparkar. Det kan röra sig om hot, kränkningar, svartsjuka och ständiga utfrågningar om vad man gjort och vem man träffat. Våld kan vara sexuella handlingar som man känner sig tvingad att ställa upp på. Det kan vara att partnern förstör ens ägodelar, att man inte själv får vara delaktig i ekonomiska frågor eller att man inte tillåts arbeta. En relation som skapar rädsla och begränsar livsutrymmet är skadlig. Du som lever i ett sådant förhållande behöver stöd.

Medverkan - Familjefrid

Behandlare: 0370-33 12 58, 0370-33 12 62

E-post: medverkan@gnosjo.se

För vem finns Medverkan - Familjefrid i GGVV?

Medverkan vänder sig till personer som är eller riskerar att bli utsatta för hot/våld av någon anhörig eller tidigare närstående person. Medverkan kan också hjälpa dig som på något sätt gjort din partner illa. Vissheten om detta är tung att bära. När man har skadat någon man älskar eller tidigare levt tillsammans med kan man behöva prata med någon.

Hos Medverkan finns sakkunniga att prata med. Rådgivning kan ske genom telefon eller vid ett möte, tolk kan bokas vid behov. Medverkan är en familjefridsverksamhet som arbetar över fyra kommuner: Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Medverkan är en öppenvårdsinsats inom socialtjänsten. 

Medverkan erbjuder:

  • Tystnadsplikt.
  • Anonymitet efter önskemål.
  • Rådgivning och stöd för utsatta personer.
  • Hjälp för barn som lever i våldsmiljö.
  • Att vara en länk mellan olika parter vid behov. Vi samarbetar med bl a socialtjänst, kvinnojour, brottsofferjour, sjukvård samt rättsväsende. Samarbete sker inte utan den utsattes medgivande.
  • Hjälp för personer med hedersrelaterade problem.
  • Hjälp och stöd även för HBTQ-personer som lever i en osund relation.
  • Samtal för personer som har svårt att kontrollera sitt beteende.
  • Information för personer som kommer i kontakt med personer utsatta för våld i nära relation.
  • Förebyggande insatser genom information (t ex föreläsningar,mässor, och andra utbildningsinsatser).

Alla Medverkans tjänster är kostnadsfria.

Medverkan erbjuder hjälp till utsatta såväl som utövare samt de som bevittnar väld i nära relationer oavsett kön eller ålder. Vår basinformation som finns översatt till en mängd olika språk som du hittar här nedan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Maria Nordgren