Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Person med en maskin som förbereder sprängning i ett schakt i en väg

Tillstånd för att använda, gräva eller schakta i kommunal mark

Stora delar av den offentliga eller allmänna marken ägs och förvaltas av kommunen. Huvudsyftet är att sådan mark ska vara tillgänglig för allmänheten och avsedd för invånarnas gemensamma behov av att röra sig i kommunen. Under marken ligger ledningar för bland annat el, telefon, bredband, fjärrvärme, vatten och avlopp.

Definitioner och lagstiftning

Med offentlig plats menas allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i detaljplan anges som allmän plats. Det är ordningslagen (1993:1617) som reglerar hur offentliga platser får användas. I huvudsak är det polismyndigheten som ger tillstånd till att tillfälligt få disponera offentliga platser för andra ändamål än det de är avsedda för.

Kommunen ska alltid yttra sig över de polistillstånd som ges, men kan därutöver även ställa krav på användandet av kommunal mark. I Vaggeryds kommun gäller det särskilt för torghandel samt för grävning i och schaktning av kommunal mark.

Disponera allmän mark för att gräva eller schakta

Den som vill använda kommunal mark för att gräva, schakta, dra ledningar eller annat arbete måste söka tillstånd hos tekniska kontoret minst två veckor innan arbetet ska påbörjas. Även andra berörda anläggningsägare ska ges möjlighet att medverka i planeringen av arbetet och arbete på offentlig plats kräver polistillstånd. Arbetet får inte påbörjas innan tillståndet är klart.

Trafikanordningsplan - TA-plan

Om arbetet kommer att påverka någon form av trafik (gata/väg eller gång- och cykelväg) ska en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas. Entreprenören är ansvarig för tillräcklig avstängning med skyddsåtgärder kring arbetsområdet och vägmärken, samt övriga skyltning eller markering. En TA-plan upprättar du med hjälp av e-tjänsten Grävtillstånd.

Sök grävtillstånd via kommunens e-tjänst

Grävtillstånd och TA-planer skickas in via kommunens e-tjänst - Grävtillstånd. Länk till e-tjänsten finns under rubriken Självservice längre ned på den här sidan. När du kommer till e-tjänsten, klicka på rubriken Torg, gator och trafik och klicka därefter på fliken Tillstånd och bidrag där du hittar ansökan om grävningstillstånd.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson