Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Nyhetsarkiv – Trafik och gator

Nyheter i kronologisk ordning från Trafik och gator.

 • 2020-10-15

  Cirkulationsplats i Skillingaryd öppnar i slutet av oktober

  Asfaltering av cirkulationen Storgatan/Sturegatan sker den 27 oktober. Om vädret tillåter kommer även linjemålning utföras i slutet av vecka 44. Vi räknar med att öppna upp cirkulationsplatsen för trafik sent på fredag eftermiddag samma vecka.
 • 2020-10-14

  Bro tillfälligt avstängd mellan Missionsparken och Kvarnen i Vaggeryd

  Gångvägen över bron mellan Missionsparken och Kvarnen i Vaggeryd stängas tillfälligt av på grund av broarbete. Var vänlig och välj annan väg istället.
 • 2020-09-28

  Samrådsmöte om trafikförsörjningsprogram

  Den 30 september bjuder Jönköpings Länstrafik (JLT) och Region Jönköpings län in till samrådsmöte om nytt trafikförsörjningsprogram.
 • 2020-09-18

  Vill du testa elcykel?

  Tisdagen den 22 september mellan kl. 14:00-16:00 kommer Vaggeryds kommun tillsammans med NTF att vara på torget i Vaggeryd.
 • 2020-08-11

  Korsningen Storgatan/Sturegatan i Skillingaryd stängs av för genomfart

  Tekniska kontoret stänger av korsningen Storgatan/Sturegatan i Skillingaryd för genomfart från och med vecka 35 och cirka två månader framåt. Avstängningen beror på att vi påbörjar arbetet med att bygga om korsningen till en cirkulationsplats.
 • 2020-08-03

  Ombyggnation vid Storgatan 8 och 10 i Skillingaryd startar vecka 33

  Under vecka 33 börjar tekniska kontoret byta ut dagvattenkulverten mellan fastigheterna på Storgatan 8 och 10 i Skillingaryd. Parkeringen utanför restaurang Teds kommer att påverkas och tillfälliga parkeringar kommer att ordnas på den angränsande Mejeritomten.
 • 2020-05-08

  Tunga militära transporter i Vaggeryds kommun den 11-18 maj

  Under vecka 20 kommmer försvarsmakten att ha militära övningar i Vaggeryds kommun. Det innebär en ökad närvaro av tunga fordon på Jönköpingsvägen genom Vaggeryd samt på väg 846 mellan Vaggeryd och Skillingaryd från den 11 till och med den 18 maj.
 • 2020-04-16

  Varje dag är skräpplockardag för personal på tekniska kontoret

  Vecka 16 är det skräpplockardagar i Vaggeryds kommun. Då går bland annat förskolor och skolor ut och plockar skräp i våra utomhusmiljöer.
  Ytterligare några som brukar plocka skräp året runt är personalen på gatu- och parkenheten, tekniska kontoret. Det vanligaste skräpet som de plockar upp från gator och i naturen är plast och snabbmatsförpackningar.
 • 2019-12-02

  Anläggningsstart för nytt bostadsområde på Västra Strand i Vaggeryd

  Vecka 49 påbörjas arbetet med att anlägga gata, vatten, avlopp samt tomter enligt antagen detaljplan för del av Stödstorp 2:1.
 • 2019-10-17

  Reflexkampanj 21-25 oktober - Nu ska vi synas i mörkret!

  Sista helgen i oktober går vi över till vintertid och kvällarna blir mörkare. Då är det dags att ta fram reflexerna! Därför har Vaggeryds kommun en reflexkampanj mellan den 21-25 oktober. Målet är att få fler att synas i höstmörkret.
 • 2019-03-19

  Ombyggnad av korsningen vid Storgatan och Götaforsvägen i Vaggeryd

 • 2018-12-06

  Ny e-tjänst för att ansökan om grävtillstånd och TA-planer

  Från och med 1 januari 2019 inför tekniska kontoret en e-tjänst för att ansöka om grävtillstånd och TA-planer. Syftet med tjänsten är att underlätta och snabba på beslutsprocesserna för grävtillstånd och TA-planer. Den kommer underlätta för de sökande bland annat genom att vissa uppgifter kommer att kunna återanvändas och de får tillgång till ett kartsystem direkt i e-tjänsten.
 • 2018-10-30

  Utbyte av gatubelysning i östra Skillingaryd

  Arbetet med att byta ut gatubelysning till LED-armaturer i delar av Skillingaryds tätort påbörjades i oktober. Det är en del av kommunens energieffektivisering utifrån miljöprogrammet. Syftet är att minska energikostnaderna.
 • 2017-11-13

  Tätare turer med Krösatågen från 10 december

  Krösatågen storsatsar med fler turer mellan Halland och Småland. Från och med den 10 december får du sju turer i vardera riktning, varje vardag inom Halland och vidare mot Småland. Dessutom blir det ännu bättre förbindelser till och från Jönköping.
 • 2017-10-02

  Nu bygger vi nytt vattenverk för Vaggeryd

  Ett nytt vattenverk kommer nu att byggas för att komma tillrätta med problemet med missfärgat vatten i Vaggeryd. Vattenverket kommer att placeras i korsningen Badplatsvägen/Jönköpingsvägen - vid den norra infarten till Vaggeryd. Byggnationen påbörjas i oktober och kommer att påverka dig som bor i området under dagtid genom byggtrafik, minskad framkomlighet och ett visst buller från entreprenadmaskiner och dylikt.
 • 2017-09-25

  Satsning på Krösatågen i Halland och Småland

  Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik storsatsar på Krösatågen. De närmaste tre åren investeras 15 miljoner kronor i ett projekt som ska öka resandet på sträckan Halmstad-Värnamo-Nässjö/Jönköping.
 • 2017-09-01

  Järnvägssatsningar genom Vaggeryd med i nationella planen

  Trafikverket har presenterat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Med i planen för åren 2024-2029 finns en modernisering av järnvägen mellan Värnamo-Vaggeryd-Nässjö-Jönköping. Detta innefattar elektrifiering och höjd hastighet för järnvägen som går genom Vaggeryds kommun.
 • 2016-09-14

  Nya elfordon i trafiken

  Det blir allt mer vanligt med mindre elfordon såsom Segways, Gyroways, Hoverboards, elcyklar etc. i trafiken. Gemensamt för dessa är att de är fordon som saknar en traditionell motor.
 • 2016-06-17

  Vaggeryds kommun reagerar på inställd nattbuss

  Med anledning av att Jönköpings länstrafik beslutat att ställa in nattbuss från Jönköping till Värnamo via Vaggeryds kommun, diskuterad kommunstyrelsens arbetsutskott frågan och beslutade att skicka följande skrivelse till länstrafiken:
 • 2016-02-01

  Förhandling om västlig sträckning av höghastighetsjärnvägen

  Sverigeförhandlingen presenterade den 1 februari vilken sträckning som höghastighetsjärnvägen ska ta genom Småland och vilka stationsorter som är aktuella att inleda förhandling med.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-08-07

Sidansvarig:

Johan Lundell