Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Nyhetsarkiv – Trafik och gator

Nyheter i kronologisk ordning från kategorin Trafik och gator.

 • Tekniska kontoret bygger om del av Storgatan i Skillingaryd

  Efter sommaren startar tekniska kontoret arbetet med att bygga om del av Storgatan i Skillingaryd. Det gäller delen av gatan mellan korsningen Storgatan/Sturegatan och korsningen Storgatan/Artillerigatan. Vi räknar med att arbetet kommer att pågå i totalt fyra till fem månader. Det kan också dröja till nästa år innan gatan är helt återställd.
 • Tekniska kontoret asfalterar gång- och cykelvägarna vid Ryttarns väg och Femkampsvägen i Skillingaryd

  På torsdag den 20 juni kommer tekniska kontoret att asfaltera gång- och cykelvägarna vid Ryttarns väg och Femkampsvägen i Skillingaryd. Trafikanter kommer därför inte kunna använda dessa gång- och cykelvägar och uppmanas istället att välja andra vägar den 20 juni.
 • Trångt att passera vid Kvarnbron i Vaggeryd

  På tisdag den 28 maj kommer Vaggeryds Energi att börja gräva om elledningen intill gång- och cykelvägen vid Kvarnbron i Vaggeryd. När det är klart påbörjar tekniska kontoret arbetet med att anlägga en spegeldamm i området. Dessa arbeten kommer att påverka gång- och cykelväg samt gångstråk där det kommer bli trångt att passera.
 • Begränsad framkomlighet på Jönköpingsvägen vid järnvägsbron i södra Vaggeryd

  Vecka 21 kommer det vara begränsad framkomlighet kvälls- och nattetid på Jönköpingsvägen i södra Vaggeryd. Ett körfält i taget kommer att stängas av när Trafikverket ska byta slipers på järnvägsbron. Avstängningen pågår från måndag den 20 maj till och med fredag den 24 maj mellan klockan 20.00–06.00. Övrig tid kommer båda körfälten att vara öppna som vanligt.
 • Kommande asfalteringar i Skillingaryd och Vaggeryd under maj och juni

  I slutet av maj och början av juni kommer tekniska kontoret asfaltera vändplanen för lastbilar vid Terminalvägen och Smedjegatan i norra Skillingaryd. När det arbetet är klart är det sedan dags att återställa asfalten på Västra Promenaden i Vaggeryd efter förra årets byggnation av ny fjärrvärmeledning.
 • Bro i Missionsparken i Vaggeryd är avstängd på grund av rasrisk

  Tekniska kontoret har stängt av bron mellan Storgatan och Missionsparken i Vaggeryd då det finns en risk för att bron kan kollapsa. Vi ber därför allmänheten att respektera avstängningen och inte använda bron.
 • Tekniska kontoret bygger om busshållplatserna vid Kinnarps i Skillingaryd

  Under onsdagen den 15 maj börjar tekniska kontoret arbetet med att bygga om busshållplatserna vid Kinnarps. Samtidigt kommer även gång- och cykelvägen samt passagen i anslutning till hållplatserna att färdigställas.
 • Trafikverket stänger av broarna på väg 30 över järnvägen i Hok och väg 638 vid Kyllås

  På grund av underhållsarbete stänger Trafikverket av bron på väg 30 över järnvägen i Hok under vecka 12-15. Trafikverket stänger sedan även bron på väg 638 över ån vid Kyllås under vecka 14-18. Detta påverkar all trafik då det inte kommer vara möjligt att passera någon av broarna under de veckor som arbetet pågår.
 • Gatusopningen av villagator startar vecka 12

  Tekniska kontoret har börjat med den maskinella gatusopningen. Vi prioriterar genomfartsvägar, bussgator samt gång- och cykelvägar.
 • Sprängning av berg inför byggandet av ny förskola i Hok

  Under måndagen den 4 mars och tisdagen den 5 mars kan det förekomma höga ljud i samband med sprängning av berg i Hok. Sprängningen är en del av pågående arbete inför byggandet av ny förskola i området mellan Runtensvägen och Alstervägen i centrala Hok.
 • Tekniska kontoret påbörjar förberedande arbete för ny förskola i Hok

  I slutet av januari påbörjar tekniska kontoret arbetet med att anpassa vatten och avlopp för den antagna detaljplanen gällande ny förskola inom fastigheten Hok 2:110 med flera. Det aktuella området ligger mellan Runstensvägen och Alstervägen i centrala Hok.
 • Tekniska kontoret renoverar kommunala vatten- och avloppsledningar i Klevshult

  För att förebygga framtida driftstörningar på ledningsnätet kommer tekniska kontoret från och med sommaren 2023 att byta ut vatten- och avloppsledningar på flertalet platser i Klevshult.
  Arbetet/etablering är tänkt att börja vecka 26 och pågå i ungefär fem-sex månader med semesteruppehåll inkluderat.
 • Efterlängtad invigning av gång- och cykelväg

  Under tisdagen den 13 juni 2023 invigdes gång- och cykelvägen mellan Skillingaryd och Linnerydsbadet. En gång- och cykelväg som är 4,7 kilometer lång.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell