Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2020-06-02

Del av Stödstorp 2.1, Vaggeryd

Anläggningsstart för nytt bostadsområde på Västra Strand i Vaggeryd

Vecka 49 påbörjas arbetet med att anlägga gata, vatten, avlopp samt tomter enligt antagen detaljplan för del av Stödstorp 2:1.

Under projektets gång kommer gång- och cykelvägen mellan Kaveldunsgatan och Näckrosstigen att stängas av för att maskiner och transporter ska kunna röra sig fritt inom arbetsområdet. Under tiden hänvisar vi cyklister och gångtrafikanter till gång- och cykelvägen längs med Hjortsjön.

Enstaka vattenavstängningar kan förekomma i samband med anläggandet av vattenledningar. Planerade avstängningar kommer att meddelas via vår SMS-tjänst. Vi uppmanar de som har företagsabonnemang att skicka mobilnummer och adress till tekniska@vaggeryd.se.

Obehöriga uppmanas att inte befinna sig inom arbetsområdet under projektets gång. Arbetet beräknas pågå cirka åtta månader. Vid frågor kontakta tekniska kontoret. Kontaktuppgifter finns under orange flik längre upp på sidan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-06-02

Sidansvarig:

Linda Viskic