Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Parkerade bilar på Järnvägsgatan i Vaggeryd

Parkeringsövervakning

Sedan 2016 har vi parkeringsövervakning i Vaggeryds kommun. Målet är att minska antalet felparkeringar och därmed öka trafiksäkerheten och tillgängligheten till vårt gemensamma vägnät. Parkeringsövervakningen sker på oregelbundna tider i kommunens alla tätorter, dvs på hela det kommunala vägnätet.

Felparkeringsavgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2016-04-25 och varierar mellan 300kr och 600kr beroende på typ av felparkering. De som genomför övervakningen har särskild utbildning för detta och följer den lagstiftning och de riktlinjer som finns generellt i Sverige. Har du frågor om vilka regler som gäller för parkering kan du läsa mer på Transportstyrelsens eller Polisens webbplatser.

Transportstyrelsen administrerar parkeringsavgifterna

Skulle du få en parkeringsanmärkning är det Transportstyrelsen som administrerar den. Det är dit du vänder dig för att få veta vilken typ av anmärkning du fått och för frågor kring själva betalningen. Skulle det vara så att du inte fått någon parkeringsanmärkning utan bara en påminnelse vänder du dig också till Transportstyrelsen för att få en kopia på den ursprungliga anmärkningen. Transportstyrelsen hanterar dock inte några bestridanden av parkeringsanmärkningar.

Transportstyrelsens telefonnummer: 0771-14 15 16

Polisen handlägger rättelser och bestridanden

Tycker du att parkeringsanmärkningen är felaktig kan du ansöka om rättelse eller bestrida den hos närmaste polisstation.

Ansöka om rättelse kan du göra om parkeringsanmärkningen innehåller uppenbara fel såsom om registreringsnumret inte stämmer med fordonsfabrikatet. Rättelsen ska ske inom de närmaste dagarna från det att du fått parkeringsanmärkningen.

Har du andra skäl att bestrida parkeringsanmärkningen gör du det skriftligen till polisen genom att fylla i den blankett som finns på polisens webbplats. Tänk dock på att betala avgiften inom angiven tid. Skulle ditt bestridande godkännas så får du tillbaka pengarna.

Polisens telefonnummer: 114 14

Uppställning av fordon på allmän platsmark är inte tillåtet

Historiskt sett har Vaggeryds kommun ibland gett medgivanden till fastighetsägare för uppställning av fordon på allmän platsmark. Tekniska nämnden beslutade 2019-10-29 § 131 att upphäva dessa medgivanden. Anledningen är att nyttjande av allmän platsmark kräver polistillstånd, försvårar drift samt hindrar allmänhetens tillgång till marken. Den som trots detta väljer att parkera olovligt på allmän platsmark riskerar därmed att få en parkeringsanmärkning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson