Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad i framrutan på en bil

Parkeringstillstånd för personer med betydande rörelsehinder

Du som ar mycket svårt att gå kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hos den kommun du är folkbokförd i. Tillståndet kan beviljas för den som kör själv, eller för passagerare som behöver förarens hjälp utanför fordonet. Parkeringstillståndet är personligt.

Parkeringstillståndet gör att du kan:

  • Parkera på de parkeringsplatser som är reserverade och markerade för personer med rörelsehinder.
  • Parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar (gäller inte om särskild tid anges på parkeringsplatser markerade för personer med rörelsehinder).
  • Parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar.
  • Parkera under högst tre timmar på gågata, men inte gångfartsområde.

Där det är förbundet att stanna, till exempel på en huvudled, är det inte heller tillåtet att parkera med parkeringstillstånd för rörelsehindrade (om det inte är särskilt utmärkt för det). Det gäller även för platser som är avsedda för visst ändamål eller fordonsslag (vändplats, lastplats, taxiplats etc.). På privat tomtmark (t.ex. parkeringshus) är det bara tillåtet om markägaren medgivit det. Självklart har du med parkeringstillstånd rätt att parkera som om du inte hade parkeringstillstånd.

Parkering utan parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade (t.ex. vid kortvarigt rörelsehinder) finns ett allmänt undantag som innebär att du vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. I många fall kommer du då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa din passagerare ur bilen innan du sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Krav och bedömningsgrunder

För att beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade krävs att du är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter. Parkeringstillståndet innebär fördelar som kan missbrukas. Det krävs därför att en läkare ska intyga gångsvårigheterna genom särskilt läkarintyg.

För tillstånd som passagerare ska särskilda skäl finnas att du inte kan lämnas ensam under en kortare tid, vilket också ska intygas av läkare. Att passageraren är rullstolsburen är inte skäl att bevilja parkeringstillstånd för passagerare.

Följande funktionsnedsättningar berättigar till exempel inte till parkeringstillstånd:

  • kortvarigt rörelsehinder
  • nedsatt syn
  • tarm och magproblem som medför akut behov av toalett
  • svårigheter att ta sig i eller ur bilen
  • svårigheter att bära.
Parkering för rörelsehindrade med skylt

Ansökan och handläggning

Du ansöker om parkeringstillstånd genom att fylla i en särskild blankett och skicka in den till tekniska kontoret på Vaggeryds kommun. Observera att den underskrivna ansökan ska bifogas med läkarintyg och aktuellt fotografi. På blanketten står det hur du ska fylla i den.

Handläggningen beräknas ta en vecka från det att kompletta ansökningshandlingar kommit in till tekniska kontoret. En ofullständig ansökan och semestertider innebär längre handläggningstid.

Reglerna kring parkringstillstånd för personer med funktionshinder finns i trafikförordningens 13 kap §8. Reglerna grundar sig i sin tur på EU:s rådsrekommendation om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Avgifter

Vaggeryds kommun tar inte ut någon avgift för att pröva och utfärda parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet ger inte automatiskt undantag från skyldigheten att betala parkeringsavgift. Många kommuner, även Vaggeryds kommun, har dock beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd inte ska betala någon avgift för att parkera på kommunens parkeringsplatser. Det är innehavarens ansvar att ta reda på vad som gäller i respektive kommun.

Giltighet

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är personligt och kan beviljas för längst fem år. Tillståndet är giltigt i hela landet och alla EU-länder. Parkeringstillståndet ska placeras väl synligt i det fordon man färdas i. Missbrukas parkeringstillståndet, genom att till exempel någon annan person använder det, kan det återkallas.

Förlust av ett giltigt parkeringstillstånd ska polisanmälas. En kopia på polisanmälan ska sedan skickas till tekniska kontoret, som spärrar kortet och kan utfärda nytt tillstånd.

Ett parkeringstillstånd förnyas inte automatiskt efter giltighetstidens utgång. Ny ansökan med läkarintyg måste skickas in och ny prövning göras.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Afshin Teimouri