Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Hållare med latrinpåsar för hundägare

Renhållning och snöröjning

Alla vill att Vaggeryds kommun ska vara en ren och säker kommun att bo och leva i. Genom att var och en av oss tar ansvar för vårt skräp bidrar vi alla till att öka trivseln och minska kostnaderna för renhållningen i kommunen.

Skräpiga miljöer är negativa för besöksnäringen och kan skada djur och växtlighet. Även när det gäller snöröjningen är det viktigt att var och en tar sitt ansvar för att bidra till trafiksäkerheten vintertid.

Renhållningsansvar

Fastighetsägare är ansvariga för sin egen fastighet/tomt och hur den tas om hand.

På kommunal mark sätts papperskorgar ut för att underlätta att hålla rent på allmän plats. Gatu- och parkenheten tömmer kommunens papperskorgar kontinuerligt. De är också ansvariga för att fylla på plastpåsar för hundlatrin.

Trafikverket ansvarar för renhållningen längs med det statliga vägnätet och de rastplatser och parkeringsplatser som finns längs med detta. Det gäller även järnvägsnätet och dess stationer. För vissa rastplatser eller stationer har trafikverket tecknat avtal med kommunen att sköta underhållet.

Snöröjning

En snörik vinter är vacker och rolig för alla barn, stora som små. För tekniska kontoret och dess entreprenörer innebär en snörik vinter arbete dygnet runt med att snöröja och halkbekämpa kommunala gator och vägar.

Trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av E4:an och de andra statliga vägarna. För enskilda vägar ansvarar respektive vägsamfällighet eller fastighetsägare.

Tekniska kontoret samarbetar med en entreprenör för att bevaka väderläget, samt sköta snöröjning och halkbekämpning utifrån fastställda riktlinjer.

Sandad vinterväg i snölandskap
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson