Huvudmeny

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Hooverboard

Nya elfordon i trafiken

Det blir allt mer vanligt med mindre elfordon såsom Segways, Gyroways, Hoverboards, elcyklar etc. i trafiken. Gemensamt för dessa är att de är fordon som saknar en traditionell motor. De räknas dock som ”motoriserade fordon” och Naturvårdsverket har gjort bedömningen att det inte är tillåtet att köra dem i naturen utifrån allemansrätten.

De får alltså inte framföras i naturen utan markägarens tillstånd. För andra motorfordon såsom fyrhjulingar, terränghjulingar och motorcyklar gäller terrängkörningslagen, vilket innebär att de omfattas av det allmänna förbudet mot terrängkörning på barmark med motordrivna fordon.

Allemansrätten ger dig rätt att ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Men du måste respektera hemfriden, och får inte passera över eller vistas på privat tomt eller gårdsplan. Den som vill köra ”motoriserade fordon” såsom Segway eller elcykel på någon annans mark måste ha tillåtelse av markägaren. Det är tillåtet att cykla eller rida i naturen så länge du inte orsakar störning eller skada.

Handikappfordon i naturen

Rullstolar kan skada känslig mark lättare än vandring till fots på samma sätt som cyklar eller hästar. Blöta och mjuka marker ska därför undvikas. Vägar och leder ska användas. Det är inte tillåtet att köra motorcyklar eller fyrhjulingar i naturen (se under terrängkörningslagen), det gäller även om man har en funktionsnedsättning. En person med funktionsnedsättning kan dock söka dispens hos Länsstyrelsen. I ansökan med läkarutlåtande ska det framgå vilka särskilda skäl du har för att köra i terrängen.

Terrängkörningslagen

I Sverige råder ett allmänt förbud mot terrängkörning på barmark med motordrivna fordon för att skydda naturen. Motordrivna fordon omfattar begreppet motorfordon såsom bil, motorcykel och moped, men även traktor, motorredskap och terrängskotrar.

Förbudet gäller i stort sett all naturmark. Förutom skog och mark omfattas även parkmark, gräsmattor, stigar, motionsspår och vandringsleder.

Terrängkörningslagen har följande undantag från ovanstående allmänna förbud:

  • I direkt samband med jord- eller skogsbruk.
  • För räddningstjänst och vid sjukfall.
  • Vid arbeten i parker och friluftsområden.
  • Vid hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin.
  • I särskilt anordnade tävlings- eller övningsområden.

Det är Länsstyrelsen som i enskilda fall kan besluta om undantag från terrängkörningslagen vid till exempel olika tävlingar eller arrangemang.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson