Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Föreningsbidrag Vaggeryds kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen har hand om kommunens föreningsbidrag till lokala föreningar. Bidragen bygger på tre delar. Det som krävs för att bedriva verksamhet, antal medlemmar och utvecklingsmöjligheter för föreningar. Bidragsreglerna gäller alla föreningar oavsett verksamhet. För att en förening ska få bidrag behöver föreningen vara registrerad i Vaggeryds kommun genom kultur- och fritidsförvaltningen.

2024 års ansökan

Årets ansökningar för det kommunala lokala aktivitetsstödet och verksamhetsbidraget ska ansökas direkt via stödsystemet Rbok.

Ny rutin för ansökan föreningsbidrag från och med år 2024

Från och med januari 2024 kommer det vara möjligt för alla föreningar att direkt efter årsmötet kunna söka verksamhets- och medlemsbidrag.

Det innebär att om er förening har årsmöte februari månad kommer er förening kunna söka verksamhetsbidrag för året 2023 direkt efter årsmötet och styrelsen haft sitt konstituerande möte.

Boknings- och bidragssystem Rbok

Föreningar kan söka bidrag via kommmunen boknings- och bidragssystem Rbok.

Rbok kan användas ur två perspektiv. Som privatperson för bokning av aktiviteter och lokaler. Eller som representant för en förening, studieförbund eller företag. Oavsett syfte du ska använda systemet till, behöver du logga in och registrera dig som användare.

Privatpersoner

 1. Logga in via e-legitimation som BankID. När du loggar in första gången blir du automatiskt registrerad som användare/kund.
 2. När du har loggat in ska du gå in på ”administrera” och uppdatera dina ”kunduppgifter” och glöm inte att klicka på ”spara och godkänn kunduppgifter”.
 3. Betalning sker via faktura.
  Om du är under 18 år så behöver målsman eller vårdnadshavare göra bokningar.

Föreningar

Föreningar som vill kunna göra bokningar och söka bidrag, behöver bli registrerad som förening. Om du vill registrera en förening, loggar du in som privatperson först, se ovan. Vidare instruktioner gällande registrering av förening sker när du loggat in.

Registrering och ansökan om att bli bidragsberättigad förening i Vaggeryds kommun

För att en förening ska vara bidragsberättiga i Vaggeryds kommunen behöver föreningen registrera och ansöka om att bli bidragsberättigad hos kommunen. I samband med att föreningen blir registrerad för att söka bidrag får föreningen 1 000 kr som engångs stöd.

prövas i varje enskilt fall av kultur- och fritidsnämnden.

För att bli registrerad och kunna få bidrag genom Vaggeryds kommun krävs:

 • Föreningen är ansluten till en riksorganisation
 • Godkända stadgar, som reglerar föreningens verksamhet. Sker oftast genom att föreningen antar riksorganisationens stadgar som egna.
 • Föreningen ska vara allmännnyttig, ideell och öppen för alla att bli medlem.
  Föreningen ska ha bank- och plusgiro eller bankkonto nummer.
 • Föreningens medlemsavgift är på minimum 100 kr medlem för vuxna, vuxna innebär fr.o.m. 18 år.

Ansökan görs via kommunens föreningssystem Rbok efter att föreningen har blivit registrerat via privatperson som representerar föreningen i systemet.

Bidrag för verksamhet och medlemmar

Verksamhetsbidrag bygger på funktioner och fasta tillgångar som krävs för att bedriva verksamhet och aktiviteter.

Här utgör de föreningar som har egna anläggningar en särskild del som hanteras genom dialog och långsiktighet istället för att respektive förening årligen söker om bidraget. Detta för att skapa goda förutsättningar för verksamheten samt att dessa anläggningar har ett stort värde för kommunen då de i hög utsträckning är tillgängliga för allmänheten.

Dessa föreningar behöver inte redovisa anläggningsdetaljer vid ansökan av verksamhetsbidrag utan bedöms enligt den information som finns sedan tidigare om anläggningen, förutsatt att inget har förändrats med anläggningens utformning eller storlek.

Vid större förändringar av anläggningen kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för vidare dialog kring bidraget.

Övriga föreningar som hyr lokaler från annan än kommunen söker lokalbidrag på samma sätt som tidigare.

Medlemsbidrag bygger på antal medlemmar föreningar har, oavsett ålder.
För att skapa incitament för ett rikt föreningsliv breddas möjligheten till bidrag baserat på medlemsantal från att endast omfatta barn och unga till att omfatta alla föreningsmedlemmar, oavsett ålder. Utbetalning sker baserat på redovisat medlemsantal. Kyrkor och religiösa samfund har inte möjlighet att få ersättning baserat på medlemsantal.

Förutsättningar
Föreningen är medlem och ansluten till i ett Riksförbund/organisation, vilket innebär att föreningen betalar en årlig medlemsavgift till förbundet/organisationen för att ta del av dess förmåner, samt att den lokala föreningen tar ut en medlemsavgift på minimum 100 kr för alla sina medlemmar från 18 års ålder och uppåt. Föreningarna kan få medlemsbidrag för alla medlemmar oavsett var i Sverige man bor förutsatt att medlemmen betalar en medlemsavgift och alla medlemmar oavsett ålder som är registrerade i föreningen är bidragsberättigade till medlemsbidrag. Med registrering innebär att föreningen ska kunna ta fram ett medlemsregister med namn och ålder vid en eventuell stickkontroll enligt nämndens antagna interkontrollplan.

Bidraget per registrerad medlem är 10 kr.

Bidrag till utveckling

Utvecklingsbidrag fokuserar på utveckling av verksamhet och aktiviteter.

Utvecklingsbidrag går till olika åtgärder som en förening avser att genomföra för att utveckla sin verksamhet. Åtgärder som avser ungdomsverksamhet och åtgärder som innebär samverkan och där olika grupper möts över gränser prioriteras.

Ansökan om utvecklingsbidrag sker löpande under året. Se mer information i bilaga Utvecklingsbidrag.

Kommunalt lokalt aktivitetsstöd

Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd görs den 25 februari respektive 25 augusti.

Bidraget är för närvarande 40 kronor per sammankomst.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed