Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Föreningsägda lokaler och anläggningar

Bidraget riktar sig till de föreningar som äger sina verksamhetslokaler.

Till föreningar med egna anläggningar utgår schablonbelopp enligt nedan.

Bidraget grundas på antalet barn och ungdomsaktiviteter som föreningen haft under föregående år, förutom funktionsrättföreningar som inte har någon årsgräns på sina aktiviteter. Har föreningen haft under 40 aktiviteter blir det minimum belopp, över 40 aktiviteter blir det högre belopp. Barn- och ungdomsverksamheter premieras.

Föreningar som äger och förvaltar mer än en anläggning erhåller bidrag enligt gällande bidragsbelopp till sin huvudanläggning. Till övriga anläggningar eller motsvarande utgår högst hälften av bidragsbeloppet.

Föreningsägda anläggningar


Anläggningsform

<40 aktiviteter

>40 aktiviteter

Fotbollsplan gräs, minimum 100x60 m, använd för träning och seriespel.

15 000 kr

22 000 kr

Fotbollsplan gräs, minimum 100x60 m, använd för träning och juniorserier.

9 200 kr

9 200 kr

Fotbollsplan gräs, minimum 60x40 m, använd för träning och 7 mannafotboll.

4 200 kr

5 200 kr

Fotbollsplan grus, minimum 100x60 m, använd för träning.

3 500 kr

3 500 kr

Friidrottsanläggning med löpar-, kast- och

hoppbanor under förutsättning att anläggningen upplåtes till skolan.

5 200 kr

5 200 kr

Tennisbanor med grus.

2 000 kr

3 000 kr

Tennisbanor med asfalt.

800 kr

1 200 kr

Omklädningsbyggnad med dusch och värme använd året runt.

90 kr/m²

130 kr/m²

Omklädningsbyggnad delvis använd under året.

40 kr/m²

40 kr/m²

Klubbrum, verksamhetslokal, använd året runt (scoutgård).

60 kr/m²

80 kr/m²

Klubbrum/lokal delvis använd under året.

30 kr/m²

30 kr/m²

Samlingssalar (bl.a. kyrkolokaler).

25 kr/m²

35 kr/m²

Ridhus (endast manegen).

20 kr/m

30 kr/m²

Bidrag oberoende av antal aktiviteterElljusspår

7 kr/m²


Övriga spår, ersättning efter särskild prövning.


 


Isbanor, bandy minimum 100x60 m.

7 000 kr


Isbanor, ishockey minimum 30x60 m med rink.

3 000 kr


Sportskytte, bidrag per bana


 


Skeet

1 000 kr


Trapp

1 000 kr


Älg

2 000 kr


Viltmål

1 000 kr


Harbana

200 kr


Pistol, grundbidrag

800 kr


Pistol, grundbidrag och ställ

100 kr/ställ


Gevärsskytte, gevärsskjutbana, grundbidrag

2 000 kr/bana

100 kr/ställ

 

Övriga anläggningar görs en prövning i varje särskilt fall.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed